అమ్మాయిలకు ఆ పార్ట్ టచ్ చేస్తే ఒక్క నిమిషం కూడా ఆగలేరట

ప్రపంచంలో ఏదైనా అర్ధం చేసుకోవచ్చు గాని ఆడవారి మనసును అర్ధం చేసుకోవటం చాల కష్టం అని అంటుంటారు. అంతేయ్ కాదు చాల మంది పురుషులకు తెలియని విషయం మరొక్కటి ఉంది. అమ్మాయిలను ఎక్కడ టచ్ చేస్తే కార్యం విషయాలు రేగుతాయి అన్న విషయం పై చాలా అద్ధ్యయనాలు జరిగాయి కొందరు దాని మీద పరిశోధనలు కూడా చేశారు. మరి కొందరు స్త్రీలో కార్యం సమయంలో ఎక్కడ తాగితే రస స్పాంధన పొందుతుందో సర్వేలు కూడా నిర్వహించారు. తాజాగా ఇటువంటి సర్వే ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది

అందులో పలుగూరి అభిప్రాయాలను అద్ధ్యయనం విషయాలను సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. దీనిపై మనం ఈ పోస్టులో తెలుసుకుందాము. 34% మంది చేస్త ఐస్ బెస్ట్ అని అంటున్నారు. అమ్మాయిలలో రసస్పందన కలిగించే భాగం చేస్త అని అంటున్నారు. కార్యం సమయంలో మగవాడి ద్రుష్టి దేనిమీద ఉంటుందో మహిళలకు అమిత ఆనందం కలిగించే విషయం కూడా అదే అని అంటున్నారు. 34% మంది అమ్మాయిలు పురుషుడు తమ వాటిని తాకిన వెంటనే కార్యంలో మధుర అనుభూతి కలుగుతుంది అని అంటున్నారు

28% మంది మహిళలు తమ బెస్ట్ ప్లేస్ మెడ అని అంటున్నారు. చేస్త తరువాత ఎక్కువ శాతం మంది అమ్మాయిలు వారికి బాగా ఇష్టం అయినా ప్లేస్ మతమా మెడ అని అంటున్నారు. ఈ విషయంలో వారి భాగస్వామి మెడపై వెచ్చని శ్వాసను వదిలితే చాలు అట. అమ్మాయిలలో వెంటనే కార్యం కోరికలు పొంగుకొస్తాయి అంట. అక్కడ తాకడంతో పురుషుడికి కాదు అమ్మాయికి కూడా ఆనందం ఉంటుంది అని చెపుతున్నారు పరిశోధకులు ఐతే దీని శాతం కాస్త తక్కువ 15% మహిళలకు పురుషుడు తమ పై చెయ్యి వేస్తే చాలు వెంటనే కార్యం చేసేయాలి అనిపిస్తుంది అని చెప్పారు

It is said that anything in the world can be understood but it is very difficult to understand the minds of women. And there is another thing that most men do not know. There have been a lot of studies on where touching girls irritates things and some have even done research on it. Others have also conducted surveys on where women drink alcohol during work. One such survey came to light recently

Many of these opinions study topics that go wildly viral on social media. We will find out about this in this post. 34% say ice is the best thing to do. It is said that the alkaloid part in girls is made.