13ఏళ్ల వయసు వచ్చిన అబ్బాయిలకి పెళ్లి అయిన ఆంటీ లతో శృ*గార0 నేర్పిస్తారు.. ఎక్కడోతెలుసా !

13 ఏళ్ళు దాటినా చిన్న పిల్లలకు శృ0గార పాఠాలు నేర్పిస్తారు ఇది ఒక వింత ఆచారం. ఇంతకీ ఈ ఆచారం ఎక్కడ ఉంటది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. చిన్న చిన్న వయసు ఉన్న వారికి ప్రేమ గురించి చెపితేనే పెద్దవారు తిడతారు కానీ అక్కడ మాత్రం ఆలా చెపితే చాల సంతోషిస్తారు. ఇంతకీ ఇవ్వన్నీ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి ఇపుడు తెలుసుకుందాం. పరిస్థితికి అనుకూలంగా పలు రకాలుగా మారుతూ ఉంటుంది అంతే కాదు అండోయ్ ప్రదేశాలు బట్టి కూడా ప్రేమించే పద్ధతులు మారిపోతూ ఉంటాయి.

అందరూ ఒక గులాబీ పూవును ఇచ్చి తమ ప్రేమను వక్తం చేయరు, రక రకాల పద్ధతుల్లో ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తారు వాటిలో కొన్ని అసాధారణంగా ఉంటాయి వాటిలో ఒకటి తమకంటే పెద్ద వయసు స్త్రీలతో కార్యం చేయటం అక్కడి ఆచారం, దక్షిణ పసిఫిక్ సముద్ర తీరం లోని మంగారెవ అనే దీవిలో ఈ వింత ఆచారం ఉంది. మగపిల్లలు 13 సంవత్సరాల వయసు నుండే తమకన్నా పెద్ద వయసు స్త్రీ లతో ప్రేమ వ్యవహారం కొనసాగిస్తారు వారినుండి ప్రేమ పాటలు నేర్చుకుంటారు. వారితో లైసి కార్యంలో పాలుగొన్న అక్కడ నేరంగా భావించరు.

వివాహరిత స్త్రీలు కూడా మెగా పిల్లలకు కార్య పాటలు నేర్పించవచ్చు. వివాహం చేసుకున్న తరువాత మాత్రం ఆ పురుషుడు పరాయి స్త్రీతో ప్రేమ వ్యవహారాలూ నడపటం నేరం. ఇలా చేస్తే తీవ్రమైన కఠిన శిక్షలను ఆ మత పెద్దలు ఇస్తారు. అదండీ పెళ్లయిన స్త్రీలు మాత్రం పెళ్లి కానీ కుర్రాళ్లతో పిల్లలతో కార్యం చేసుకోవచ్చు కానీ పిల్ల అయినా మగాడు వేరే స్త్రీతో సంబంధం పెట్టుకుంటే అది పెద్ద నేరంగా భావిస్తారు. ఈ సమాచారం మీకు నచ్చినట్లు ఐతే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మరియు వాళ్లకి కూడా ఇలాంటి వాటి గురించి తెలుసుకునే అవకాశం ఇవ్వండి

It is a strange custom to teach erotic lessons to children as young as 13 years old. Today we will find out where this custom is. Adults will scold you if you tell them about love to young people but they are very happy to say that there. Now let’s find out where all this is happening. Not only does it vary in many ways depending on the situation but also the methods of loving vary depending on the Andoi locations.

Not everyone gives a rose and expresses their love, expressing love in all sorts of ways Some of them are unusual One of them is the custom of working with women older than themselves, there is this strange custom on the island of Mangareva on the South Pacific coast. Boys have been dating since they were 13 years old and have learned love songs from them.