16 ఏళ్ల కన్నెలు నగ్న()గా కనిపిస్తారు ఎక్కడో తెలుసా ?

మానవ మేదస్సుకే అంతు చిక్కని ప్రశ్న ప్రపంచంలో మనకు తెలియని ఎన్నో వింత విషయాలు ఉటాయి అలాంటివి కొన్ని విషయాల్లో వృక్షాలు కూడా ఉంటాయి వృక్ష సంపదకు సంబంధించిన ఒక విషయం శాస్త్రవేత్తలకు కూడా అర్ధం కాకుండా వేధిస్తుంది అలంటి ఒక విచిత్రం ఏమిటిఅంటే చెట్టుకు కాసే పండ్లు నగ్న*గా ఉన్న స్త్రీ లాగా ఉండటం మరి ఆ విషయాలు ఏంటో సంగతులు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. థాయిలాండ్ దేశ రాజధాని అయినా బాంగ్కాక్ కు సుమారు 500 కిలోమీటర్ల దూరం లో ఒక మందిరం ఉంది.

అందులో నారీఫానే అనే పండ్ల వృక్షాలు విచిత్రంగా ఉంటాయి థాయిలాండ్ వాసులు నారి అంటే స్త్రీ అని ఫోన్ అంటే చెట్టు అని అర్ధం. నారిఫొనె అనగా స్త్రీ వృక్షం అని అర్ధం చేసుకోవాలి వివిధ రకాల చెట్లు కాయలు ఏవిధంగా వేలాడుతూ ఉంటాయో అదే విధంగా ఈ చెట్టుకు కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఒక నిర్దితమైన సమయంలో కాయలు కాస్తాయి ఒక అందమైన 16 సంవత్సరాల అమ్మాయి ఆకారంలో చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి ఈ పండ్లు కాసే విధానం కూడా చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది. మొదట్లో ఫలము ఒక్క కాలు ఏర్పడతాయి మిగిలిన భాగం ఒక వారం రోజుల్లో ఏర్పడుతుంది 8 రోజు నిండి పరిపూర్ణమైన స్త్రీ ఆకారం కనిపిస్తుంది.

థాయిలాండ్ దేశంలో ఉన్న బౌద్ధమత పురాణాల ప్రకారం థాయిలాండ్ లోని హీంయాఫ్యాన్ ఒక పురాతన కాలం నాటి నారీఫామ్ వృక్షాలకు ఈ స్త్రీ రూప ఫలాలు కాస్తాయి అని రాక్షసులు ఈ ఫలాలను తమతో పాటు తీసుకు వెళ్తారు అని ఆతరువాత నిజమైన మానవ వ్యక్తులుగా మారుతారు అని అప్పుడు ఈ గంధర్వులు ఆ స్త్రీ ని అనుభవించి సుకాన్ని పొందుతారు అని రాయబడి ఉంది. థాయిలాండ్ల్ లోని బౌద్ధమతానికి చెందిన వ్యాసంతకా జాతర గ్రంధంలో ఈ అపూర్వమైన ఫలాల గురించి వివరించి ఉంది ఆ గ్రంధంలో చెప్పబడి విషయం ప్రకారం ఐతే గౌతమ బుద్దుడి అనేక జన్మల్లో యువరాజు వ్యాసంతరా కూడా ఒకటి.

ఈ యువరాజు తన బ్రాహ్మణులందరికి తన సంపాదన అంత ఇచ్చేస్తాడు ఆ పై తన భార్య మరియు బిడ్డలతో కలిసి హిమవంత అడవికి చేరుకున్నాడు అప్పుడు ఆ రాజు స్నేహితుడు అయినా దేవలోక రాజు ఇంద్రుడు తన స్నేహితుడు భార్య పిల్లలు సుకంగా జీవించాలి అని ఆ అడవిలో ఒక భవనము నిర్మించాడు.వ్యాసంతరా భార్య ప్రతి రోజు అడవిలో లభించే వివిధ రకాల పండ్లను సేకరించి భవనంలో ఉన్న తన భర్త పిల్లలకు పెట్టి తాను కూడా తీసుకునేది. అప్పట్లో ఆ అడవిలో తపస్యు చేసుకుంటూ బ్రాహ్మణ మహర్షులు ఉండేవారు వారు,పండ్లు కోయటానికి వచ్చే తన స్నేహితుడి భార్యను చూసి అనుభవించాలి అని అనుకుంటున్నట్టుగా ఇంద్రుడు ఉహించాడు.

ఎందుకంటే అప్పటికే ఆ మహర్షులు తమ ఇంద్రియాలను జయించలేరు కాబట్టి ఆ ఋషుల దృష్టిని జేయించాలి అని ఇంద్రుడు ఈ నారీఫామ్ వృక్షాలని సృష్టించాడు. దీనితో ఆ ఫలాలను చుసిన మహర్షులు ఉద్వేగానికి లోనై ఆ ఫలాలను ఇంటికి తీసుకు వెళ్లేవారు అప్పుడు ఆ ఫలాలు 16 సంవస్త్రాల నవ యవ్వనపు అమ్మాయిలుగా మారుతాయి అప్పుడు ఆ మహర్షులు ఆ కన్నెలను అనుభవించే వారు. ఆ నుభవం ఫలితంగా వారికీ 4 సంవస్త్రాల గాఢ నిద్ర పట్టేది

Narifone fruit trees are strange. In Thailand, nari means woman and fon means tree. Norifone is a woman’s tree. It’s very beautiful to see a beautiful 16 year old girl in the shape of a tree. Initially the fruit is formed on one leg and the rest is formed on the days of a week.

According to Buddhist mythology in Thailand, it is written that the henyafan in Thailand bears the fruit of this female form on an ancient nariform plant, that the demons take the fruit with them and then turn into real human beings so that the Gandharvas can experience and enjoy that woman. The Vyasantaka Jatara in Buddhism in Thailand describes these unprecedented fruits. According to the book, Prince Vyasantara was one of the many births of Gautama Buddha.

Leave a Reply

Your email address will not be published.