ఇలా చేస్తే ఎంతటి వారైనా మీ చుట్టూ తిరుగుతారు..

చాలా మంది కుర్రాళ్ళు తనకు నచ్చిన అమ్మాయి కోసం అనేక విధాలుగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు కానీ వారు మాత్రం అబ్బాయి వేపు కన్ను ఎత్తి కూడా చూడడు. అదే ఒక అమ్మాయి కాను సైగ చేస్తే మాత్రం అబ్బాయిలు ఫ్లాట్ ఇపొప్తు ఉంటారు. నిజానికి అమ్మాయిని ఏ విధంగా ఆకట్టుకోవాలి అనేందుకు ఏమైనా ట్రిక్ ఉందా అనే అంశం పై లోన్ గురువులు చెప్పిన ఒక చిట్కా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. మట్టెర్లోకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి మా వెబ్ సైట్ ను మరియు మా ఫేస్బుక్ పేజీ ను ఇలాంటి మరెన్నో సమాచారాలకు ఫాలో చేయండి

నచ్చిన అమ్మాయి చూపు తనవైపు కేంద్రీకరించేలా చేయాలి అంటే అబ్బాయి ముందుగా కళ్ళతో సైగలు చేయాలి. ఆమె కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడాలి లేదా అదే పనిగా ఆమె ఎర్రటి పెదవుల వంక చూస్తూ ఉండాలి. పెదవుల వంక రెప్ప ఆర్పకుండా చూడటం వల్ల మీరు ఆమెను ప్రేమిస్తున్నారు అనటానికి నిదర్శనంగా చెపుతారు. లేకపోతే మాటలు చూపులు కలిసినప్పటికీ అమ్మాయి పైన చెయ్యి వేసేందుకు సమ్మతించకపోతే దానికి కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు అంటున్నారు. ముందుగా అమ్మాయిని వుద్రేగా పరిచేందుకు ప్రయత్నించాలి

ఇందుకోసం అనువైన వాతావరణం కోసం ఎదురుచూడాలి. సాధారణంగా పురుషుడి చెయ్యి యువతిపై పడితే వుద్రేగపడిపోతారు, ప్రేమించాలి అంటే బావోద్రేగం కలగాలి . చేతులతో సైగలు చేయాలి మెల్లిగా ఆమె దృష్టిని మీపై పడేలా చేయాలి. వంటరిగా తారసపడితే కావాలనే స్నేహంగానే ఆమెను తాకే ప్రయత్నం చేయాలి, ఆమె చేతులు పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి. సమయం దొరికితే హాయి కలిపే కౌగిలిలో బంధించేందుకు ప్రయత్నించాలి. అదే సమయంలో తన్న చెస్ట్, నడుము, పిరుదులు వంటి ప్రాంతాలను ముట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి.

A lot of guys are trying in many ways for the girl he likes but they just don’t even look the boy in the eye. Boys are flat out if they gesture not to be the same girl.

Let us now find out a tip given by the loan gurus on whether there is any trick to actually impress the girl. A Short Request Before Going Into Matter Follow Our Website And Our Facebook Page For More Similar Information. The boy should gesture with his eyes first so that the girl he likes should focus his gaze on himself.