మగాడిలో ఇవి ఉంటే.. స్త్రీలు అస్సలు వదిలిపెట్టరంట.. !

పురుషులకే కాదు మహిళలకూ లైంగిక వాంఛలు వైల్డ్ గానే ఉంటాయి. కాకపోతే పెద్దగా బైటికి చెప్పరు. తాము చెప్పకపోయినా తమ కోరికలు తీర్చే పురుషుల్ని మహిళలు ప్రేమగా ఆరాధిస్తారు. అంతేకాదు అలాంటి వారినే ఎప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకుంటారట. ఇక ఈ మధ్య పెళ్లికి ముందు సెక్స్ పెద్ద తప్పుగా భావించడం లేదు కాబట్టి అది కూడా చూశాకే పెళ్లికి ఓకే చెబుతున్నారు.ప్రతి స్త్రీ కోరుకునే మొదటి రకం పురుషుడు పడకగదిలో మంచంపై మహిళల ఉద్రేకాన్ని, కోరికలను తీర్చగలగాలి. అప్పుడే వారిని ఆ మహిల జీవితాంతం గుర్తు పెట్టుకుంటుందట.

మహిళలకు లైంగిక కోరికలు కలిగిన ప్రతిసారీ వారిని సాటిస్ ఫై చేస్తుండాలట అంతేకాదు ఆమె ఎప్పుడు కావాలని అడిగితే అప్పుడు తను సిద్ధంగా ఉండే మగాళ్లంటే వారికి బాగా ఇష్టమట. తను కోరుకున్న సమయంలో తనకు మంచి అనుభూతిని కలిగించే మగాడంటే మహిళలు పడి చచ్చిపోతారట . ముఖ్యండా రాత్రి సమయంలో మంచం దున్నేయడానికి ఆమె సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు దానికి సపోర్ట్ చేసేలా మగాడుండాలట.

సెక్స్ విషయంలో సురక్షితంగా, కేర్ గా ఉండే పురుషులంటేనే మహిళలు బాగా ఇష్టపడతారట. మరీ మొరటు వేషాలు వేస్తే కాస్త పక్కకు పెట్టేస్తారట. మొత్తానికి ప్రతి రాత్రి ఆమెతోనే గడిపే మగాడినే మహిళలు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారట. తనను తనకంటే బాగ ప్రేమించేవాడే భాగస్వామిగా రావాలని ప్రతి ఒక్క స్త్రీ కోరుకుంటుంది. అతని ఉనికి ఆమె మానసిక స్థితిని తేలికపరుస్తుంది. ముఖ్యంగా స్త్రీ పురుషుడి గురించి ఆలోచిస్తే, అతను తన గురించి మాట్లాడిన అందమైన మాటలు గుర్తుకు రావాలంట అప్పుడే ఆమె బాగా ఇష్టపడతుందట.

తమ మనసుకు నచ్చిన ఇలాంటి పురుషులు దొరికితే స్త్రీలు అస్సలు వదలరట. పైగా ముఖ్యంగా వారి అనుభవాలను, గతంలోని మధురమైన క్షణాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారంట.

Leave a Reply