స్త్రీ మగాడికి చెప్పని 9 విషయాలు ఇవే…

స్త్రీలు ఎప్పటికి రహస్యంగా ఉంచుకునే విషయాలు ఏంటో మీకు తెలుసా?? చాల మంది అమ్మాయి నోట్లో ఆ విషయం ఆగదు అని అనుకుంటారు కానీ ఒక అమ్మాయి అనుకుంటే జీవితాంతం ఏ విషయమైనా బయటకు రాకుండా ఉంచగలరు. ఏ విషయమైనా చెపాలిసినవి మాత్రమే తన భాగ్య స్వామికి కూడా చేప్తారు అన్ని విషయాలు చెప్పరు అన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకోరు. వాలు షేర్ చేసుకొని మొదటి విషయం వాళ వివాహానికి ముందు తన ఇష్ట పడ్డ వారి గురించి. రోజులు మారాయి యుక్త వయసు రావటం ఎవరో ఒకరిని ఇష్టపడటం మాములు ఐపోయింది.

చదువు పూర్తి అయ్యే సరికి ఎవరితో ఒకరితో ప్రేమలో ఉండటం చాల కామన్ ఐపోయింది. ఎఫైర్ అనగానే అది ఏదో పెద్ద విషయం లా కూడా భావించటం లేదు నేటి యువ తరం. ప్రతి స్త్రీ తన జీవిత భాగ్య స్వామిని వేరే ఒకరితో పోల్చుకోవటం జరుగుతుంది కానీ ఆ విషయం ఎప్పుడు బయటికి చెప్పరు. అబ్బాయిల కంటే అమ్మయిలు వాస్తవికంగా ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచిస్తారు అని అందరూ అంటారు కానీ అమ్మాయిలు ఆలోచనలకంటే ఊహల్లోనే ఎక్కువగా ఉంటారు అనేది నిజం అని కొన్ని సర్వేలు చెపుతున్నాయి.

ప్రతి అమ్మాయికి ఒక లోకం ఉంటుంది అందులో తాను అందంగా భావించేవి మాత్రమే ఉంటాయి తాను నిజమైన జీవితంలో ఎలా ఉండాలి అనుకుంటుందో అందరూ ఎలా ఉండాలి అని కోరుకుంటుందో ఆ లోకం లో అన్ని అలానే ఊహించికుంటుంది ఐతే ఈ లోకం గురించి ఎవ్వరికి తెలియ నివ్వరు

Do you know what women keep secret forever? A lot of people think that thing doesn’t stop at the girl’s note but a girl can keep anything from coming out for the rest of her life if she wants to. Not only what is said in any matter is also said to his fortunate lord does not say all things do not share all things. The first thing to share the slope is about the people he liked before the wedding. The days have changed and it has become common to come of age to like someone.

It is very common to fall in love with someone after graduation. Today’s young generation does not even think that affair means something big. Every woman compares her life fortune lord with someone else but that thing is never told out loud. Everyone says that girls think more realistically practical than boys but some surveys say that it is true that girls are more imaginative than ideas.

Every girl has a world in which only what she thinks is beautiful is what she wants to be in real life. Everyone wants to be in that world.

2 thoughts on “స్త్రీ మగాడికి చెప్పని 9 విషయాలు ఇవే…

Leave a Reply

Your email address will not be published.