ఈ రోజుల్లో శృ*గార0 చేస్తే మీకు కచ్చితంగా మగ బిడ్డ పుడతాడు..

కొంత మంది దంపతులు పిల్లలకోసం చాల కాలంగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. మరి కొందరు తమకు అబ్బాయి కావాలి అని కోరుకుంటారు ఐతే ఈ విషయంలో ఎవరి ఆలోచనలు ఎలా ఉన్న ఒక ఆర్టికల్ ఇపుడు నెట్టులో వైరల్ అవుతుంది. టిబెట్ కు చెందిన ఒక వెబ్ సైట్ ప్రకారం బేసి దినాల్లో కార్యంలో పాల్గొంటే కచ్చితంగా మెగా పిల్లడు పుడతాడు అని చెపుతున్నారు. ఒకవేళ మీరు సరి దినాల్లో కార్యంలో పాల్గొంటే ఆడపిల్ల పుడుతుంది అంట. ఈ కథనం ప్రకారం చూస్తే అమ్మాయిలకు ఋ క్రమం మొదలయినపుడు తొలి 3 రోజులు కార్యానికి దూరంగా ఉండాలి.

తరువాత 4వ రోజున మొదటి రోజుల పరిగమించి 1, 3, 5, 7, 9 రోజుల్లో దంపతులు కార్యంలో పాల్గొంటే మగబిడ్డ పుడతాడు అంట ఈ విషయాన్ని చారిత్రక టిబెట్ గ్రందాల్లో పొందుపరిచారు అంట. సంప్రదాయ టిబెట్ వైద్యం ప్రకారం ఇది నిజం అని టిబెట్ కు చెందిన నిపుణులు చెపుతున్నారు. ఈ విషయం గురించి ప్రాచీన ఆయుర్వేద గ్రంధం అయినా అష్టాంగా వృదాయంలోనూ ప్రస్తావించారు అని దేన్ని దౌద సాధువు అయినా వాజ్ బౌదు రచిందాడు అని చెపుతున్నారు. దీనిని భారత పండితుడు అయినా జరాంధార 11వ శతాబ్దంలో టిబెట్ భాషలోకి అనువదించారు అంట.

ఒకవేళ మీరు అమ్మాయి పుట్టాలి అని కోరుకుంటున్నట్లు ఐతే మీరు 2, 4, 6, 8, 10 రోజుల్లో కార్యంలో పాల్గొంటే మీకు కచింతంగా అమ్మయే పుడుతుంది అని ఆ గ్రంధాల్లో రచించారు. ఈ గ్రంధం శాస్త్రం మాత్రమే కాదు ఇందులో సైన్స్ కూడా ఉంది అని దీనిని అతి త్వరలో నిరూపిస్తాము అని టిబెట్ కు చెందిన కొందరు బౌద్ధ మునులు చెపుతున్నారు. ఇది అంది విశేషం మీకు అర్ధం అయింది అనుకుంటున్నారు. అమ్మాయి అబ్బాయి ఎవరు పుట్టిన సరే అండి అందరూ ఒకటి ఇది బాగా గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి.

Some couples have been waiting a long time for children. Others want to have a boyfriend but an article on how someone thinks about this is now going viral on the net. According to a website in Tibet, a mega baby is born if you take part in work on odd days.

If you take action on the right days, a girl will be born. According to this article, girls should stay away from work for the first 3 days when the menstrual cycle begins. Later in the 4th day, considering the first days, on the 1st, 3rd, 5th, 7th and 9th days, if the couple participates in the activity, a male child is born.