పేరు రాసి ఎంతటి అందమైన అమ్మాయినైనా వశపరచుకోండి..

ఎన్నో రకాల వశీకరణ ప్రక్రియలు ఈరోజుల్లో మనకి కనిపిస్తున్నాయి మనకు ఎంతో ఇష్టమైన వ్యక్తి దూరం అయినప్పుడు, ప్రాణం కంటే ఇష్టమైన వ్యక్తి అర్ధం చేసుకోనప్పుడు, పరిస్థితులు అనుకూలించక పోతే ఈ వశీకరణను ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. ఈ కార్యం మొదలు పెట్టేముందు నుంచే ఈ మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉండాలీ. మంత్రం సిద్దించిన తరువాత ప్రక్రియ మొదలు పెట్టాలి. అప్పటికి వరకు ఓర్పుతో వేచి చూడాలి లేకపోతే ప్రక్రియ అస్సలు పని చేయదు, కాబ్బటి ఓర్పుతో ఉండటం చాల ముఖ్యం అణా మాట

ఓం నమో ఆది రూపాయ “వ్యక్తి పేరు” ఆకర్షం పురు పురు స్వాహా. ఒక నల్లటి వస్త్రం లో ఎర్రటి సింధూరంలో ఆ వ్యక్తి పేరును రాసి వస్త్రం యొక్క నాలుగు మూలల్లో దీపాలను వెలిగించి దాని ముందు తూర్పు దిక్కున తిరిగి కూర్చోవాలి. 11 సార్లు ఇపుడు పైన చెప్పిన మంత్రాన్ని జపించి ఒక నిమ్మకాయను కోసి పేరుపైన పిండాలి. అంతే ఇంకా మరుసటి రోజునుండి ఆ వ్యక్తి మీ వాసం ఐపోతాడు. మీరు చెప్పినది అల్లా చేస్తాడు మీ మాట తనకు ఆదేశంగా భావిస్తాడు. ఎపుడు కూడా ఈ వశీకరణను చేదు మార్గాల్లో ఉపయోగించకూడదు

దీని వల్ల ఎవరైనా వశీకరణ ప్రయోగిస్తున్నారో వారిపై ప్రభావం ఉంటుంది. కావున మీరు ఎపుడు కూడా మిరుఅంటే ఇష్టమైన వ్యక్తిపై మాత్రమే వశీకరణం ఉపయోగించాలి. కక్షతో ఇష్టం లేక, కోపంతో శత్రువుల మీద ఎలాంటి ప్రయోగాలు చేయకూడదు. గుర్తుంచుకోండి మీరు కూడా మేము చెప్పే ప్రయోగంలో పాటించి మంచి ఫలితాలు పొందాలి అని బి హావిస్తూ ఉంటాము.ఇక మేటర్ లోకి వెళ్లే ముందు మా పేజీని మా వెబ్సైటు ని రెగ్యులర్ గ ఫాలో అవ్వండి మీకు మేము అద్భుతమైన కంటెంట్ అందిస్తాము

There are so many types of hypnosis these days that we have to use this hypnosis when the person we love the most is far away, when the person we love the most does not understand, if the circumstances do not allow. This mantra should be chanted from the beginning of the work. The process should start after the mantra is chanted.

Om Namo Adi Rupee “Person Name” Attraction Puru Puru Swaha. Write the person’s name on the red acorn on a black cloth, light the lamps at the four corners of the cloth and sit back in front of it facing east.