వారు కూడా మనలానే చూస్తారా?

ఇప్పటి వరకు  అబ్బాయిలు మాత్రమే చూస్తారు అని అనుకున్నాం కానీ తాజా సర్వేలో మగవారి కంటే ఆడవారే ఎక్కువగా చూస్తారు అని తేలింది, కానీ వీరు ఎప్పుడు చూస్తారో తెలుసా? ఈ ఫుల్ స్టోరీ చదవండి తెలిసిపోతుంది. ఒక సైన్స్ మ్యాగజిన్ స్త్రీ పురుషులపై ఒక సర్వేను నిర్వహించింది ఈ సర్వేలో ఆశ్చర్యపోయే విషయాలను బయటపెట్టింది అది ఏమిటి అంటే స్త్రీ పురుషులలో ఎవరు ఎక్కువగా చూస్తారు అనే దానిపై సర్వే చేశారు. పెళ్లి కాకముందు 24% మంది మగవారు ఆ వీడియోస్ ను చూస్తే, పెళ్లి తరువాత మాత్రం 14% మంది మాత్రమే చూస్తారు అట .

కానీ ఆడవారు మాత్రం పెళ్ళికి ముందు 9% మంది అమ్మాయిలకు ఆ వీడియోస్ చూసే అలవాటు ఉంటె పెళ్లి అయినా తరువాత మాత్రం 28% మంది అమ్మాయిలు వీడియోలు చూస్తారు అని ఆ సర్వేలో తెలిసింది. పెళ్లి తరువాత మగవారిలో ఆర్పువస్తుంది అని, కుటుంబ విషయాలపై ఎక్కువ దృష్టిని సారించటంతో వారికి ఆ వీడియోల పై ఆసక్తి తగ్గుతుంది అని కానీ మహిళలకు మాత్రం పెళ్లి తరువాత ఆ ఆసక్తి పెరుగుతుంది అని ఆ సర్వేలో చెప్పారు. ఇప్పుడు తెలిసింది కదా అబ్బాయిలకంటే అమ్మాయిలలోనే కార్యం కోరికలు, కసి, వాంఛలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అని. కానీ వారు ఏ సమయాల్లో ఇలాంటివి చూస్తారు?