కార్యంలో పాల్గొంటే నిజంగానే స్త్రీల వాటి సైజు పెరుగుతాయా?

కార్యం ఎక్కువగా చేస్తే స్త్రీలవి సైజు పెరుగుతుందా? స్త్రీలు తవ వాటిని ఎంతో ప్రేమిస్తారు వారు తమ మోకానికి ఎంత ముఖ్యతా ఇస్తారో వాటికి కూడా అంతే ఇస్తారు అంట అంతే కాదు మరి స్త్రీ శరీరంలో ఎక్కువగా ఆకట్టుకునే భాగం అదే మరి. ఆడవారు వారి వాటిని అందంగా బిగుతుగా ఉంచుకోవటానికి ఎంతో ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు కానీ వాటిలో వాడే చిట్కాల్లో కొన్ని పని చేస్తాయి కొన్ని పని చేయవు. మరి ఇంతకీ కార్యంలో పాల్గొనటం వాళ్ళ స్త్రీలవి అవి సైజు పెరుగుతాయా లేదా? ఈ విషయాన్ని చాలా మంచి నిపుణువు అవును అనే అంటున్నారు అది ఎలా అంటే

వాటిలోపల చాలా సున్నితమైన కండరాలు ఉంటాయి అనమాట ఎపుడు ఐతే స్త్రీ కార్యం చేసేటప్పుడు ఉద్రేగం పొందేటప్పుడు అవి 20-25% పెరుగుతాయి మల్లి కార్యం ఐపోగానే అవి యధా స్థాయికి వచ్చేస్తాయి అంటే అది కొద్దీ సేపు మాత్రమే అప్పటికి అప్పుడు పెరుగుతాయి అది కూడా కార్యం చేసే సమయంలో అంతే గాని ఎవరైతే దంపతులు అదే పనిగా రెగ్యులర్ గా కార్యంలో పాల్గొంటారో వారు కార్యంలో చేసే అంటే వాటిని నవలాటం కానీ పిసకటం కానీ ఈ విధంగా రేగులర్గా చేయటం వాళ్ళ కొందరిలో అవి 30-40% పెరుగుతాయి అని నిపుణులు చెపుతున్నారు

మరి అలానే గర్భ నిరోధక మాత్రలు వాడే స్త్రీలలో అవి పెరిగే అవకాశం ఉండ అంటే 100% ఉంది అనే చెప్పాలి. ఈ మధ్య చాలా మంది అమ్మాయిలు బాయ్ ఫ్రెండ్ తో కానీ లేదా భర్తతో కానీ కార్యంలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా అలానే చేసేస్తున్నారు ఇలా చేయటం వాళ్ళ చాల వరకు గర్భం వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ మరి వచ్చాక ఎం చేస్తున్నారు? దానికోసం కొన్ని మార్కెట్ లో దొరికే మాత్రలు వేసుకుంటున్నారు. ఆలా ఆ మాత్రలు వాళ్ళ కూడా అవి కచ్చితంగా పెఉరుగుతాయి అని వైద్యులు చెపుతున్నారు

మరి పెళ్లి అయినా అమ్మాయిలలో కూడా అవి పెరుగుతాయా అంటే అవును అనే చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే పెళ్లిఅయిన తరువాత మహిళలు ఒక రకమైన ఆనందానికి లోనవుతారు అందుకే పెళ్లయిన కొత్తలో వారు ఎక్కువగా కార్యం కోరుకుంటారు. కొత్తగా వచ్చిన సర్వేలో అబ్బాయిలకంటే కొత్తగా పెళ్లయిన అమ్మాయిలలో కార్యం కోరికలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అని తేలింది

అలానే వారు ఇంట్లోనే ఉండటం వాళ్ళ ఏవో ఒకటి తింటూ ఉంటారు ఆలా బోర్ కొట్టిన ప్రతి సారి ఏవో ఒకటి తింటూ ఉంటారు ఆలా తినడం వాళ్ళ కూడా శరీరంలో ఎక్కువగా ఆ ప్రదేశంలో కొవ్వు చేరి లావుగా పెద్దగా అవుతాయి అంట