ఇక్కడ ప్రతీ స్త్రీ సం.కి 7గురు క్రొత్త మగాళ్లని అనుభవించాల్సిందే

ఆడపిల్లలు అందులోనూ వయసు వచ్చిన కన్నె పిల్లలు ఇతరులతో శారీరక సంబంధం పెట్టుకోవటం ప్రపంచంలో ఏప్రాంతంలో అయినా చట్టరీత్య నేరం కానీ నేను చెప్పేది వింటే అవునా ఇలా కూడా జరిగే దేశాలు ఉంటాయా అని షాక్ అవుతారు ఎందుకంటే ఈ దేశం లో పండుగా సంవత్సరంలో 7 సార్లు వస్తుంది ఆ ఏడుసార్లు అక్కడి అమ్మాయిలు వేరు వేరు మగవారితో శారీరక సంబంధం పెట్టుకొని వారి కోరికలు తీర్చుకొని తృప్తిపడతారు ఈ ఆశ్చర్యకర సంప్రాదాయం గురించి ఈ ఆర్టికల్ లో తెలుసు కుందాం. వీటి గురించి డౌట్ ఉంటె గూగుల్ లో సెర్చ్ చేయండి ఈ సంప్రదాయం ఇండోనేషియాలోని బాలి దీవి లో ఉంది ఈ పండుగ పేరు ఖ్వామ్ పూర్తి వివరాలు గూగుల్ చేసి తెలుసుకోండి

ఈ పండుగ ఏడాదికి ఏడు సార్లు జరుపుకుంటారు ఈ పండుగ సమయంలో యువతులు అక్కడ ఉండే అబ్బాయిలతో శారీరక సంబంధాలు పెట్టుకుంటారు ఆలా ఏడాదిలో జరిగే ఏడు సార్లు 7 వేరే వేరే అబ్బాయిలతో పెట్టుకుంటారు ఒకరితో సంబంధం పెట్టుకున్న వారు మల్లి అదే వ్యక్తితో పెట్టుకోకూడదు ఇది అక్కడి రూల్ ఐతే మీకు ఇప్పుడు ఒక సందేహం వోచి ఉంటుంది వారి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కదా అని ఐతే దీని వెనుక గల చారిత్రక చరిత్ర చెప్పి ఆ సందేహాన్ని తీర్చేస్తాను. ప్రాంతిన కాలంలో ఇక్కడ ఉంటున్న ఒక మహారాజు అతని చిన్నమ్మని శారీరకంగా లోపరుచుకున్నాడు ఇద్దరు కలిసి శృ#గారం చేస్తున్న సమయం చూసి గ్రామస్థులు అతన్ని హత్య చేసి కొండ పైన పాతి పెట్టారు అతన్ని పాతి పెట్టిన కొండపైనే పండగ చేసుకోవటం అక్కడ ఆనవాయితీ.

ఈ పండగ సమయంలో అందరూ ఆడ వారు అందంగా అలంకరించుకొని అక్కడికి వచ్చే మగవారిని ఆకర్షిస్తారు ఆతరువాత వారు శారీరకంగా కలుస్తారు అప్పుడు మగవారు వారి కోరికలు తీర్చినందుకు ఆడవారికి కొంత డబ్బు కూడా ఇస్తారు.

It is a legal crime in any part of the world for girls and boys to have s3xual intercourse with others, but I would be shocked to hear that there are countries in the world where this happens 7 times a year as a festival. Let us know in this article about this amazing tradition of being satisfied. If in doubt, do a Google search for the site of this festival in Bali, Indonesia.

This festival is celebrated seven times a year. During this festival, young women have s3xual relations with the boys who are there. Seven times a year, they have intercourse with seven different boys. If so, I will answer that doubt by telling the historical history behind it. During the local period, a Maharaja physically assaulted his younger sister. The two killed him while he was having s3x together and the villagers killed him and buried him on the hill where the festival was held.

During this festival all the females are beautifully dressed and attract the males who come there and then they meet physically then the males also give the females some money for fulfilling their desires.

Leave a Reply

Your email address will not be published.