తొందరగా పడిపోతుందా… వీటిని తింటే ఎన్ని గంటలు చేసిన ఆ పవర్ తగ్గదు

చాలా మందికి స్కలన సమస్య ఉంటుంది అలాగే అ0గ0 గెట్టిపడక ఒకరకమైన ఒత్తిడికి లోనవటం జరుగుతుంది మరోవైపు కొంత మంది అ0గ0 గెట్టిపడి కార్యానికి సిద్ధపడతారు కానీ ఆ సమయంలో స్తంభించకుండా ఉంటుంది ఇటువంటి సమయంలో మగవారు డిప్రెషన్ కు గురిఅవుతారు మనము ఎందుకు పనికిరాము ఏమో అన్న ఆలోచనకు కూడా వెళతారు మరి కొందరు కార్యం మొదలు పెట్టి పెట్టకుండానే స్కలన0 చేసేసుకుంటారు దీనికి కూడా ఎన్నో కారణాలు ఉటాయి. మన రోజువారీ సమస్యలు ఒత్తిడి వలన ఇటువంటి సమస్య ఏర్పడుతుంది మరి వీటినుండి బయటపడటానికి ఎటువంటి పరిస్కారం లేదా అంటే ఉంది కచ్చితంగా ఉంటుంది అని చెప్పాలి.

చాల మంది పురుషులు మెగా పిల్లలు వివాహానికి ముందే తన స్టామినా ను తెలుసుకునేందుకు ఒక సారి యువతరాన్ని ప్రయత్నించాలి అని భావిస్తారు ఆ తరుణంలోనే తప్పు చేస్తారు ఐతే ఆ తప్పు ఎవరితో చేస్తారో అది వారి ఇష్టం కానీ ఆ సమయంలో మనసులో భయం ఆందోళన ఉండటం వలన అ0గ0 సరిగ్గా స్తoభించదు దీనితో వారిలో ఏదో సమస్య ఉంది అనే భావం ఏర్పడుతుంది. అందుకే అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకోకుండా పెళ్లి చేసుకొని ఎటువంటి భయం సంకోచం లేకుండా కార్యంలో పాల్గొంటే కచ్చితంగా గెట్టి పడుతుంది అలాగే ఎక్కువ సేపు కూడా చేయగలము

ఎక్కువ సీపు చేయటానికి ఎటువంటి చిట్కా ఉపయోగిస్తే మంచిది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. మన ప్రాచీన కాలం నుండి దాల్చిన చక్క ఏంటో మహత్వపూర్ణమైన స్తానం ఉంది. ఎన్నో విషయాలకు దాల్చిన చెక్క ఉపయోగ పడుతుంది . శరీరంలో రక్త ప్రసారం కూడా సరిఅయిన మోతాదులో అయ్యేలా చేస్తుంది దీని వాళ్ళ మనిషి శరీరంలో కొవ్వు కరగటం జరుగుతుంద అలాగే ఎక్కువ సీపు జరగటం మనం చూడగలుగుతాం

దీన్ని ఎలా సేవించాలి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ముందుగా దాల్చిన చెక్కను నీటిలో దోరగా వేయించాలి ఆ తరువాత మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఆ పొడిను ఏదైనా కంటైనర్లో జాగ్రత్తగా భద్రపరుచుకోవాలి ప్రతి రోజు ఉదయానే పరిగడుపున రెండు స్పూన్ల తేనె కు ఒక స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడి కలిపి చప్పరించాలి. ఇలా గనుక ఒక నెల పాటు చేస్తే నీకు అవసరం అనిపిస్తే నెలతరువాత కూడా చేయొచ్చు ఇలా చేస్తే మీరు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సమయం కార్యాన్ని ఆస్వాదించగలరు

అలాగే మీ అం0గ0 కూడా మీరు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సేపు దృడంగా పటిష్టంగా ఉంటుంది. ఐతే మీరు బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి అంటే ఇటువంటి చిట్కాలను ఉపయోగించే సమయంలో మీరు మీ అలవాటులను అదుపులో ఉంచుకోవాలి. సిగరెట్లు తాగటం మందు తాగటం ఒక 2-3 నెలలు దాకా మానేస్తే మంచిది. ఇవి పాటిస్తే మీరు అనుకున్న లక్షాయని సాదించ గలుగుతారు.

దాల్చిన చెక్క వొంట్లో వేడిని పెంచుతుంది కాబట్టి మీరు తీసుకునే ఆహారంలో మంచిగా నిమ్మకాయ రసం వంటివి ఎక్కువగా ఉండేలా జాగ్రత్త పడాలి

Many people have eczema as well as some kind of stress before getting ready. On the other hand some people get ecstatic and get ready for work but at that time men are prone to depression.

It must be said that our daily problems are caused by stress and there is definitely no cure or means to get out of it because there must be a cure for any problem in this creation that God has praised.

Many men think that mega children should try their youth for a moment to find out their stamina before marriage. Getting married without a relationship and getting involved in the work without any fear of hesitation will definitely get you done as well as for a longer period of time.

Today we will find out if it is better to use any tip to make more seam. Cinnamon has a very important place since ancient times. Cinnamon is used for many things. It also allows the blood to circulate in the body in the right proportions.

Let us now learn how to consume it. First fry the cinnamon in water and then hold the mix. Carefully store the powder in any container. Mix one teaspoon of cinnamon powder with two teaspoons of honey every morning. If you do this for a month, you can do it even after a month if you feel like it.

Also your body will be firmer and firmer than you thought. So what you need to keep in mind is that you need to control your habits while using such tips. It is better to stop smoking cigarettes for 2-3 months. If you follow these, you will be able to achieve the intended goal.

Cinnamon increases the heat in the camel so be careful to include plenty of good things like lemon juice in your diet.