స్త్రీ కి యవ్వనం ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో తెలుసా..? నిజం తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..

యవ్వనం నుండి వృద్దాప్యం వరకు ప్రజల జీవితాన్నే పాలించే మహా మహా శక్తి గురించి రాయటం కానీ మాట్లాడటం కానీ బూతు ఐపోయింది అందువల్ల ప్రేమ విషయమై నిర్మలమైన గ్యానమ్ నశించి అందరి ఊహలు వారి మనసులోనే కుళ్ళి చెడిపోతున్నాయి. ఒకరు పొందిన అనుభవ లాభం మరొకరికి లభించటం లేదు. కామం సిగ్గు పడాల్సిన విషయం అనుకోవటం వల్ల వారి ఊహలు కోరికలు ఎవ్వరితోను చెప్పుకోకపోవటం వల్ల ప్రజల్లో దీని గురించి చాలా తప్పు అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఈ అగ్యానమ్ అధికమైన దుకాణాన్ని భాధను కలిగిస్తుంది

స్త్రీ కి యవ్వనం ఉన్నన్ని రోజులు ఆమె చుట్టూ మగాళ్లు ఈగలు లాగ వాలుతూనే ఉంటారు.. ఐతే స్త్రీ కి యవ్వనం ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అంటే ఆమె చనిపోయే వరకు ఉంటుంది. యవ్వనం అంటే పైకి కనపడేది కాదు అది లోపల ఉంటుంది. ఆమెలోని వాయువు బయట కలిసిపోయేంతవరకు ఆమె యవ్వనంగానే ఉంటుంది. కామం ప్రేమ సంబంధమయిన ఇన్ని ముందాపిరాయలు అంన్యాయమైన నిబంధనలు కలగటానికి ఈ విషయంలో అనుభవమే కారణం. కామం లేని వాడికి కామం కలవాడు పాపాత్ముడిలా కనపడతాడు

భార్య మీద ఇష్టం కలవాడికి వ్యభిచారం అర్ధంకాదు. ఎపుడు ఒక భార్యతోనే ఎపుడు ఎలా కాపురం చేయగలరా ఐ వ్యాపిచారికి ఆశ్చర్యం. అందం అర్ధం కానీ వాడికి అందం కోసం చెవులు కోసుకునేవాడు ఉన్మథుడిలా తోస్తాడు ఒకరి స్వభావం ఇంకొకరికి రాదు. కొందరు కామాన్ని అణుచుకుంటారు అనుచోకోలాగేంత కొంచమైఉంటుంది అణుచుకో లేని వారు అణుచుకోలేనంత ఎక్కువ కామోతవేగం కలిగిన వారు ఉంటారు అన్న సంగతి మరిచిపోయి అందరూ అణుచుకోని తీరాలి అని శాసిస్తారు. స్త్రీ స్వభావము కామము పురుషుడికి అర్ధం కాదు పురుషుడి వ్యవహారం స్త్రీ కి అర్ధం కాదు

భారత స్త్రీలను చూసి కూడా బానిసలు అనటం పాశ్చాతులకి మామూలే, పాశ్చాతుడిని చూడకుండానే వారు అందరూ దురునీతి పరులు అనటం ఈ దేశస్థుల మర్ద్యాదా. ఈ గోల అంత మనుషులు బయటికి మాట్లాడకపోవడం వాళ్ళ వచ్చిన తిప్పలు. చర్చలు,పుస్తకాలు,అభిప్రాయాలు విచ్చలవిడిగా ఈ గ్యానంన్ని ఇవ్వాలి. చాలా మంది పెద్ద మనుషులు స్గత్రీల విషయంలో మనసే లేదు అని కనపడే వారు ఒంటరిగా మిత్ర మండలితో కలిసి నప్పుడే నాలుకలు సళ్ళు చేసి ఇంకా వినరాని అనరాని మాటలు అన్ని మాట్లాడుతారు కానీ ఆ సంభాషణకు కారణం వీరు

Writing or talking about the great power that rules the lives of people from youth to old age, but whore is gone, so the serene ganam of love perishes and everyone’s imagination rots in their minds. The experience gained by one is not available to another. There are so many misconceptions about this that people think that lust is something to be ashamed of and their imaginations and desires are not told to anyone. This agyanum causes excessive shop pain

As long as a woman is young, the Maghals will fly around her like flies. However, the number of days a woman will be young is until she dies. Youth is not what is seen on the surface it is on the inside. She stays young until the gas inside her mixes outside. Experience in this matter is the reason why so many preconceived notions of lust and love dream unfair terms. To the one who has no lust, the one who has lust looks like a sinner

Prostitution does not make sense to a man who likes his wife. Eye spreader wonders how he can ever cohabit with a wife. Beauty means but one who pierces his ears for beauty pushes like a maniac one nature does not come to another. Some suppress lust and forget that there are those who do not suppress and those who do not suppress have more orgasms that cannot be suppressed and all are disciplined to surrender. Feminine nature Lust does not make sense to man Male affair does not make sense to woman

It is common for Westerners to look at Indian women as slaves, and it is the courtesy of these natives to say that they are all immoral without seeing the West. The reason why so many people in this sphere do not speak out is because of their cats. Discussions, books, opinions should be given this distinction. Most of the big men who seem to have no idea about women are the ones who lick their tongues together with the allies and speak all the unheard words but who are the cause of that conversation?