పెళ్ళికి ముందే మీ భార్య ఎవరితో అయినా చేసిందా అని కనుకోవటం చాలా ఈజీ..

పెళ్ళికి ముందు కార్యంలో పాల్గొన్న తరువాత చాలా మంది అమ్మాయిలు జీవితంలో చాలా పెద్ద పొరపాటు చేశామని భావిస్తారు. కార్యాన్ని ఆస్వాదించటంలో ఎలాంటి తప్పు లేదు. ఐతే ఆ పనిని పెళ్ళికి ముందు ఆస్వాదిస్తున్నారా లేదా పెళ్ళికి ముందే రుచి చూస్తున్నారా అనేది ఎపుడు చర్చలోకి వచ్చే అంశమే. ఐతే ఆ పనిని అనుభవించటం పెళ్ళికి ముందా తరువాత అనేది వారి వ్యక్తి గతం. ఎవ్వరి ఆలోచనను బట్టి వారి వ్యక్తిగత అభిప్రాయాన్ని పరిస్థితులను బట్టి ఈ కలయికను పెళ్ళికి ముందు తరువాత ఆస్వాదించటం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది.

అంతే కాదు వారు పెరిగిన వాతావరణాన్ని బట్టి ఈ విషయంలో అడ్వాన్స్ అయ్యే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు. ఐతే పెళ్ళికి ముందు కార్యంలో పాల్గొన్నతరువాత చాలా మంది అమ్మాయిలు జీవితంలో చాలా పెద్ద పొరపాటు చేసాము అని భవిస్తూ ఉంటారు. చాలా ఏళ్లుగా అమ్మాయిలు తన కన్యత్వాన్ని పోగొట్టుకోవటం తప్పు అని ఆలా పోగొట్టుకున్న తరువాత వారు స్వచంగా లేరు అని చాల మంది అమ్మాయిలు భవిస్తూ ఉంటారు. వివాహం తరువాత కేవలం భర్తకు మాత్రమే స్త్రీ తన శరీరాన్ని అర్పించాలి అని అంతకు ముందు కార్యం చేయటం తప్పు అని చాలా మంది భవిస్తూ ఉంటారు.

దశాబ్దాలుగా కార్యం అనేది కేవలం పిల్లలను కనడం కోసమే అని సంతానాన్ని వృద్ధి చేసుకోవటానికి మాత్రమే అని భావించారు. కానీ రాను కాలంలో ఈ విషయంలో ప్రజల అభిప్రాయం మారుతూవస్తుంది. ఇక పురాతన కాలంలో పురుషుడు తన భార్యతో మాత్రమే కాకుండా ఇతర స్త్రీలతో కూడా చేసేవారు కానీ దానిని మాత్రం తప్పుగా భావించేవారు కాదు. ఐతే సంవత్సరాలు గడిచేకొద్దీ సమాజంలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి కాబ్బట్టి మహిళలు తమకు నచ్చిన వారితో నచ్చిన విధంగా జీవించే స్వేత్చా వారికి లభించింది.

ఒక సర్వేలో కొన్ని ఆశక్తి కరమయిన విషయాలు బయటికి వచ్చాయి. చాల మంది మొదటి సారి కార్యంలో పాల్గొన్న తరువాత వాష్ రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయి శుభ్ర పరుచుకుంటారు అబ్బాయిలు మాత్రమే కాదు అమ్మాయిలు కూడా ఇలా చేస్తున్నారు అంట. ఇలా చేస్తే వారికి ఎం కాదు అని భయంతో కూడిన అపోహలో ఇలా చేస్తున్నారు అని సర్వే చేసిన వారు నవ్వుకుంటున్నారు అంట. ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మారెను ఉపయోగకరమయిన వార్తల కోసం దయచేసి మా వెబ్ సైట్ ఫాలో అవ్వండి.

After engaging in premarital activity many girls feel that they have made a very big mistake in life. There is nothing wrong with enjoying work. So whether you enjoy the work before the wedding or taste it before the wedding is a matter of debate. So experiencing that work before and after marriage is their personal thing . Depending on whose idea their personal opinion is and whether they enjoy this combination before or after the wedding.

Not only that, they are more likely to advance in this regard depending on the environment in which they grew up, But after engaging in that work, many girls feel that they have made a big mistake in life. Many girls feel that they are not spontaneous after losing so much that it is wrong for a girl to lose her virginity for so many years. Many people feel that it is wrong for a woman to dedicate her body to her husband only after marriage.

For decades it was thought that the task was just to raise children that were just for the sake of raising children. But public opinion on this matter will change in the coming period. And in ancient times a man would do not only with his wife but also with other women but it would not be considered wrong. But over the years, society has changed a lot, so women have the freedom to live the way they want to.

A survey has revealed some interesting things. Many people go into the washroom after work for the first time to clean their areas and not only boys but also girls are doing this. Surveyors say they are laughing at the myth that doing so is not for them. Friends Please follow our website for more useful news like this.

For many more such news do follow our facebook page and stay updated on our website for interesting facts and unknows truth news. We update news faster than any other media houses.