మొగుడు చేసే శృ*గారo పద్దతులు తట్టుకోలేక బార్య ఏమిచేసిందంటే..!!

గతంలో మనుషులను దేవుళ్ళతో పోల్చిచెప్పేవారు. ఇప్పిడు మృగాలు దేవుళ్ళని పోల్చిచెపుతూ మనుషుల్ని మృగాలుగా పోల్చి చెపుతున్నారు. మనిషి మృగంకంటే దారుణంగాబండటమే ఇందుకు కారణం. ప్రస్తుతం ఒక అభాగ్యపు యువతి పై భర్త చేసిన దారుణమే ఇందుకు ప్రత్యేక ఉదాహరణ. ప్రాణవి, అందరి ఆడపిల్లలులనే పెళ్లి అంటే భయపడుతూ పెళ్లి తరువాత భర్త మంచితనం చూసి మురిసిపోయి దేవుడికి థాంక్స్ చెప్పిన అమాయకురాలు. పెళ్లి తరువాత ఇటువంటి భర్త దొరికినందుకి ఆయానాధంతో గంతులు వేసింది.

కానీ ఆ ఆనందం పట్టుమని 10 నెలలు ఉండకు డానే పట్టు మనింది. పెళ్లి తరువాత జరిగే శోభనం తంతు ముగియగానే ఏదో తెలియని భయం. ఈ పని ఇలానే ఉంటుంది ఎమోలే అని సద్ది చెప్పుకుంది. ఐతే ఈ విషయంలో భర్త మోహన్ ఉపయోగించే పద్ధతులలో రకరకాల మార్పులు . వీటిని భరించలేకపోయిన ప్రాణవి మొదట తల్లి థాండ్రులకి సీబీప్పిన ఎటువంటి ఉపయోగం లేకపోయింది. ఇక ఒకరోజు మోహన్ హద్దులు దాటాయి. అది తలుచుకుంటేనే వాంతులు వస్తున్నాయి. గత రాత్రి చేసిన కార్యం వల్ల ప్రాణవి నోరు మొత్తం పడ్డాయిపోగింది.

ప్రతి రోజు ఈరోజు రాత్రి ఎలా ఉండబోతోందో అనే ప్రశ్న భయం. మోహన్ బెడ్ రూమ్ లో ఉన్నాడు తిను కిచెన్, బెద్రోకి వెళ్ళాలి అంటేనే వెన్నులో వణుకు వస్తుంది. బచ్చే వరకు మోహన్ పిలుపులు ఆగలేదు. చేసేది ఏమి లేక వెళ్లి బెడ్ పై కూర్చుంది. ఇక మోహన్ లో మృగం నిద్ర లేచింది. ప్రాణవి వంటి నిండా పంటి గాట్లు, రహస్య ప్రదేశాల్లో కొరికి పడేసాడు, 3 గంటలు క్రూరమైన కార్యం అది. ఇంకా భరించలేని ప్రాణవి తనకు తెలిసిన ఒక NGO వద్దకు పారిపోయింది. జారింది మొత్తం వాళ్లకి చెప్పింది, పోలీస్ లకు సమాచారం ఇచ్చారు, ఉచారణలో తేలింది ఏంటి అంటే వీడికి ఆల్రెడీ పెళ్లి అయింది.

విడు చేసే వింత పద్ధతలు తట్టుకోలేక ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ విషయం చెప్పకుండా ప్రాణవిని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈ విషయం తెలిసి తల్లి తండ్రులు పశ్చాత్తాపంతో కుమిలిపోహారు

In the past people were compared to gods. Now animals are compared to gods and humans to beasts. This is because man is worse than a beast. A special example of this is the atrocities committed by the husband on an unfortunate young woman today. Pranavi is an innocent girl who is afraid of marrying all the girls and after the marriage