దారుణం: ఇక్కడ భర్తకి తెలిసే భార్య పరాయిమగాడితో ( **** ) 7 సార్లు తప్పక చేయాలి

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎన్నో సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి వాటిని ఇప్పటికి చాలా మంది ఎంతో పద్ధతిగా ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. కొన్ని సాంప్రదాయాలు మరుగున పడిపోయిన కొన్ని మాత్రం అలానే ఉన్నాయి. ఇక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వింత వింత సాంప్రదాయాల గురించి మనం వింటూనే ఉంటాము కానీ అపరిచితుల వ్యక్తులతోనే కార్యం చేయాలి అనే సాంప్రదాయం ఎపుడైనా విన్నారా.? ఎన్నో రకముల మంచి మంచి సాయంప్రాదాయాలు కట్టుబాట్లు ఉన్న ఇండోనేషియా లోనే ఈ సాంప్రదాయం ఉంది 14000 ద్వీపాలతో అతిపెద్ద ద్వేపదేశంగా ఇండోనేషియా కు మంచి పేరు ఉంది.

ఇక్కడ ఒక్కో ద్వీపిలో ఒక్కో పురాతన ఆచారాన్ని ఇక్కడి తెగలవారు ఆచరిస్తూ ఉంటారు. అలానే చాలా మంది పర్యాతికులను ఆకర్షించే జావా ద్వేపంలో కేముఖాస్ అనే పర్వతం ఉంది. దీనికి శృ##గార పర్వతం అనే పేరు కూడా ఉంది. ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం ఒక వింత వేడుకను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు ఈ కేముఖాస్ పర్వతంపై ప్రతి ఏటా ఒక ఉత్సవం జరుగుతుంది దీనికి ఒక పెద్ద చరిత్ర కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఒక పురాతన రాజు తన పిన్నితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు అని తనని చంపి పాతి పెట్టారూ ఆ తరువాత మందిరం కట్టారు, ఈ వేడుక వెనక ఒక ఆచారం ఉంది.

ఈ వేడుకలో పాల్గొనే వారు పెళ్లి అయినా వారు అయ్యి ఉంటె కచ్చితంగా అపరిచిత వ్యక్తులతోనే కార్యం చేసుకోవాలి ఇలా చేయటం బువలన వారికి చాలా అదృష్టం వస్తుంది అని అక్కడ ప్రజలు బాగా నమ్ముతారు. ఐతే ఒక్క సారి కాదు ఇలా కార్యం మొత్తంగా 7 సార్లు చేయాలి ఒకే ఏడాదిలో. వేడుకమొదలయిన ప్రతి 35 రోజులకు ఈ జంట అక్కడ కలుసుకొని కార్యంలో పాల్గొనాలి అప్పుడే వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది అని అక్కడి తెగవారు చెపుతుంటారు. ఐతే ఇందులో విశేషం ఒకటి ఉంది భర్త తన భామకు చెప్పి మాత్రమే ఆ అమ్మాయితో కార్యంలో పాల్గొనాలి ఒక వేళా వారు పెళ్లి అయినా వారు ఐతే.

అదే విధంగా భార్య కూడా తన భర్తకు చెప్పి మాత్రమే తన ఆ ఉత్సవంలో కలిసిన వ్యాథితో కార్యం చేసుకోవాలి. భార్య/భర్తలు చెప్పిన తరువాత నిరాకరించటం అనేది ఉండదు, ఏదో మాటవరసకు మాత్రమే చెప్పుకోవాలి.

ఒకవేళ భార్య కానీ భర్త కానీ నిరాకరించినట్టు ఐతే వారికి 4 జన్మలు దురదుష్టం వెంటాడుతుంది అని అక్కడ నమ్మకం కావున ఎవ్వరు కానీ తమ భార్య/భర్త ను నిరాకరించారు. ఇది గత 150 ఏళ్లగా అక్కడ నడుస్తున్న ఆచారం.