ఇక్కడ మొగుడే తన భార్యని మరొక మగాడితో ( **** ) దాని కోసం పంపుతాడు..ఎక్కడో కాదు మన దగ్గరే…

ప్రాచీన కాలం నుండి స్త్రీ ని ఒక అంగడి వస్తువుగా ఒక విలాస వస్తువుగా భావిస్తూ వస్తుంది సమాజం. నాటికి నేటికీ ఈ సమాజంలో ఎటువంటి మార్పు రాకపోగా ఇది ఇంకా మితిమీరుతుంది. ఒక వ్యభిచార గృహంలో వస్తువుగా ఒక స్త్రీ అంగడిలో ఉండిపోయింది ఎన్నో ముఠాల సైతం అమ్మాయిలను విదేశాలకు సరఫరా చేస్తున్నారు. ఇక అగ్ని సాక్షిగా మూడు ముళ్ళు చేసిన భార్యను అద్దెకు ఇస్తున్న సంగతి తెలుసా. గదులను కారులను అద్దెకు ఇచ్చినట్టు కాంట్రాక్టు పద్ధతుల మీరా భార్యలను అద్దెకు ఇస్తూ 100 ఏళ్లుగా సాగుతున్న వింత సాంప్రదాయం

మనం దేశంలోని మధ్య ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో శివపురి జిల్లాలో వాలియార్ రాచరికాన్ని రాజపుత్రులు సాంప్రదాయాలకు కట్టుబాటులకు పెట్టింది పేరు. ఇక్కడ భర్తకు డబ్బులు ఇచ్చి నచ్చిన భార్యను అద్దెకు తెచ్చుకోవచ్చు. తార తరాలుగా సాగుతున్న ఈ సంప్రదాయం పేరు “దాడిచా ప్రధా” షో రూమ్ లలో బొమ్మలను నిలపెట్టినట్టు ఈ భార్యల మార్కెట్లో అమ్మాయిలను నిలబెట్టి మరి అద్దెకు ఇస్తారు. ఇంత బహిరంగంగా ఇలా జరుగుతుంటే ప్రభుత్వం గాని అధికారులు గాని పట్టించు కోరా అని మీకు అనుమానం రావొచ్చు.

కానీ ఇక్కడ అలాంటి పప్పులు ఉడకవు. ఈ వ్యవహారానికి పూర్తి చట్ట పద్ధతి కూడా ఉంది. 10 రూపాయిల రెవిన్యూ స్టాంప్ పేపర్ల మీద రక్షణ కలిపిస్తారు. అద్దె సమయంలో ఆ స్త్రీకి ఎం అవ్వకుండా చూసుకోవలసిన బాధ్యత అద్దెకు తీసుకున్న వ్యక్తులదే. ఆమెకు ఎం అయినా జరిగితే అద్దెకు తీసుకున్న వ్యక్తి భాద్యత వహించాలి ఐతే ఇది కేవలం పేపర్లకు మాత్రమే పరిమితం. ఒకవేళ స్త్రీ అనారోగ్యం తో ఉంటె ఆ స్త్రీ ని ఎక్కడ తెచుకున్నాడో అక్కడే వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఇక్కడ మరో ఒక పెద్ద శరత్తు ఉంది.

అద్దెకు తీసుకు వెళ్లే వ్యక్తికి భార్య ఉండకూడదు, అంటే పెళ్లి అయ్యి ఉండకూడదు లేదా విడాకులు తీసుకొని ఉండాలి. కానీ భార్యలు ఉన్నవారు కూడా ఆ విషయాన్ని దాచి పెట్టి భార్యలను కొనుకుంటారు. అద్దెకు వెళుతున్న స్త్రీ మనోభావాలు ఇక్కడ పరిగణలోకి రావు. మంచి బెర్త్ దొరికితే చాలు భర్తలు తమ భార్యలను పరాయి పురుషుడితో పంపించేస్తాడు. అందంగా ఉన్న మహిళలకు అద్దె ఎక్కువగా వస్తుంది. నెల నెల అద్దె ఉంది సంవస్త్రరం మొత్తానికి అద్దె చెల్లించే పద్ధతి ఇక్కడ ఉంది. లక్ష రూపాయిల నుండి 20 లక్షల వరకు ఉంటుంది.

From ancient times the society has considered woman as a commodity as a luxury item. To this day there is no change in this society and it is still excessive. A woman remains in the store as an item in a brothel Many gangs are also supplying girls abroad. Did you know that he is renting out his wife who made three thorns as a witness to the fire? A strange 100-year-old tradition of renting out rooms and cars to contract wives like Meera.

We are the name given to the Valiyar monarchy in Shivpuri district in the state of Madhya Pradesh in the country where the Rajputs laid down their traditions. Here you can give money to the husband and rent the wife of your choice. This tradition, which has been going on for generations, is named after the “Dadicha Pradha” showrooms where girls are kept and rented out at the wives’ market. If this is happening in public, you may suspect that neither the government nor the authorities care.

But such pulses do not boil here. There is also a full legal procedure for this transaction. Protection is added on Rs 10 revenue stamp papers. It is the responsibility of the tenant to ensure that the woman is not harmed during the rental period. The tenant should be held accountable if anything happens to her but it is limited to papers only. If the woman is ill, he leaves the woman where he was taken. Here is another big condition.

The tenant must not have a wife, i.e. must not be married or divorced. But even those who have wives hide that fact and buy wives. Female attitudes going into rent are not considered here.

Husbands send their wives with a foreign man if they can find a good berth. The rent is higher for beautiful women. There is a monthly rent. Here is the method of paying rent for the entire year. Lakh to 20 lakhs. The man who hired the woman to conceive the cinnamon at this time has no liability