జీవితంలో ఇలాంటి స్త్రీల జోలికి వెళ్తేమగాడి జీవితం సర్వ నాశనమే అంట..

హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లి అనేది చాలా పవిత్రం అయినది. ఈ పెళ్ళిలో ఎన్నో నమ్మకాలు ఉంటాయి, మరెన్నో పద్ధతులు పట్టింపులు ఉంటాయి. ఆ పద్ధతులను తూచాతప్పకుండా పాటిస్తారు వధువు వరుడు అలాగే పెద్దలు. ఐతే ఈ పెళ్లి తరువాత భర్త భార్య విషయంలో కొన్ని బాధ్యతలు పాటించవలసి వస్తుంది అలాగే భార్య కూడా భర్త విషయంలో కొన్ని బాధ్యతలు పాటించవలసి వస్తుంది.

ఇక పెళ్లి తరువాత ఇద్దరు కూడా తమ కాస్త సుకాలను పంచుకుంటే జీవితం కొనసాగించాలి. ఆలాగే జీవితంలో సంసారంలో ఈదటం ఎంతో కష్టమని మన పెద్దలు అంటూ ఉంటారు.అసలు పెళ్లి అయినా తరువాత వధువు వరుడు ఎలా ఉండాలి.? ఎలా ఉంటె వారి జీవితం సుకంగా ఉంటుంది ? ఎలాంటి వారిని చేసుకుంటే మంచి సంతానం కలుగుతుంది? ఎలాటివారు దరిదార్మ్ తెస్తారు?

దానికి వారు ఇలా చేయాలి అని పండితులు చెపుతున్నారు. పెళ్లి తరువాత ఒక అమ్మాయి తన భర్త పైన ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొని నమ్మకంతో అతనితో అడుగులు వేస్తుంది. ఆలా తనను నమ్మి వచ్చిన అమ్మాయికి కట్టుకోవటానికి బట్టలు ఉండటానికి ఇల్లు ఇవ్వాలి. అంతే కాకుండా అమ్మాయి నెలసరిలో ఉన్నప్పుడు వారిని కదిలించకుండా ఉండాలి. ఇంకా నెలసరి ఐపోయిన తరువాత సరిసంకెల రోజున కార్యం చేయటం వల్ల మెగా పిల్లవాడు పుడతాడు అని బేస్ సంకెల రోజున కార్యం చేస్తే అమ్మాయి పుడుతుంది అని ధర్మ శాస్త్రాలు చెపుతున్నాయి.

అంతే కాదు పగటి వేళా సంధ్యాసమయంలో భార్య భర్తలు కలిసి కార్యం చేసుకోవటం అంత మంచిది కాదు అంట. అలాగే మగవారు పరాయి స్త్రీ పైన లైంగికంగా దాడికి దిగటం పెద్ద పొరపాటు అని చెపుతున్నారు. ఇంకా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే పురుషుడు వయసులో తనకన్నా పెద్ద అమ్మాయిని లేదా గర్భంతో ఉన్న స్త్రీతో కలిస్తే ఆ మగవాడు ఎప్పటికి జీవితంలో పైకి రాలేడు అని మన శాస్త్రం చెపుతుంది. తన జీవితం సర్వ నాశనం అవుతుంది అని కూడా చెపుతుంది. ఒక వైపు లావుగా మరో వైపు సన్నగా ఉన్న లేదా అవయవ లోపాలు ఉన్న అమ్మాయితో కార్యం కలవటం అంత మంచిది కాదు అంట.

ఈ కార్యం అనేది చాలా పద్దతిగా చేసుకోవాలి అంట, తారుమారుగా చేసుకోవటం వల్ల అలంటి పిల్లలకే జన్మనిస్తారు అంట. ఇక పడక గదిలో మగవారు కుడి కాళ్ళు పెట్టి, ఆడవారు ఎడమ కాళ్ళు పెట్టి మంచంపైకి ఎక్కితే మంచిది అంట. ఇలాంటి మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకోవటానికి మా సైట్ ను ఫాలో చేయండి. మీ స్నేహితులతో షేర్ చేసి వారికి కూడా గ్యానం పెంపొందించండి. మా సైట్ లో ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ ఇంకా ఉన్నాయి అవి కూడా చూసి మీ స్నేహితులతో షేర్ చేసి మాకు సహాయం చేయండి ..

According to Hindu tradition, marriage is very sacred. There are many beliefs in this marriage and many other methods matter. The bride has to look her best during this time, because of posterity more than anything else. However, after this marriage, the husband has to fulfill some responsibilities in the case of the wife as well as the wife has to fulfill some responsibilities in the case of the husband. After marriage, both of them should continue their life if they share their comforts. Also, our elders say that it is very difficult to swim in life.

How should the bride and groom be after the actual wedding.? How comfortable is their life? Scholars say that this is what they should do. After marriage a girl puts many hopes on her husband and steps on him with confidence. So the girl who believes in herself should be given a house to have clothes to wear. Apart from that the girl should not move them when she is menstruating. Yet the Dharma Sastras say that a girl is born if she acts on the base sign day that a mega child is born by working on an even day after the monthly ipoi.

Not only that, it is not good for husband and wife to work together in the evening during the day. Also men say that it is a big mistake to s3xually assault a foreign woman. What’s more important is that our science says that if a man meets a girl who is older than him or a woman who is pregnant, that man will never come up in life and also has to face many bad consequences in his life which he can never deal with so its better not to meet and sl33p with those kind of women

 

He also says that his life will be ruined. It is not good to work with a girl who is fat on one side and thin on the other or has organ defects.This task has to be done in a very systematic way and it is said that such children are born by manipulation.

In the bedroom, it is better for men to put their right legs and women to go to bed with their left legs. Follow our site to find out more. Share it with your friends and promote it to them too. There are still similar articles on our site. Please help improve this article or section by expanding it.