శృ*గార# సమయంలో మగాడు స్త్రీని అక్కడ తాకితే జన్మ జన్మలకి తొలగని పాపం

పొరపాటున కూడా స్త్రీలో శరీరంలోని ఆ ప్రాంతాన్ని తాకొద్దు అని శాస్త్రం చెపుతుంది అలాచేయటం వాళ్ళ జీవితం నరక ప్రయాణం అవ్వటమే కాదు కుటుంబమే తల క్రిందులు అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇంతకీ ఏమిటి ఆ శారీరక ప్రదేశం ఎందుకు అన్న వివరాలను ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఐతే దానికి ముందుగా ఎటువంటి స్త్రీని వివాహం చేసుకుంటే జీవితం నరక ప్రయాణం అవుతుందో ఎటువంటి స్త్రీని పెళ్లి చేసుకుంటే జీవితాంతం సమస్యలు వస్తాయో, ఎటువంటి స్త్రీ ని పెళ్లి చేసుకుంటే జీవితం సుఖమయం అవుతుందో తెలుసుకుందాం

ఒక పురుషుడి జీవితాన్ని అందలం ఎక్కించాలి అన్న పాతాళానికి తొక్కి వేయాలి అన్న అది స్త్రీ వలెనే సాధ్యం అవుతుంది అని అంటారు. ఈ కారణంగానే ప్రతి పురుషుడి విజయం వెనక ఒక స్త్రీ ఉంటుంది అని చెపుతారు. గృహాన్ని స్వర్గం లేదా నరకం లాగా చేయగలిగే సామద్యం ఆమె చేతిలోనే ఉంటుంది మగవాడి జీవితంలో ప్రతి దశలోనూ స్త్రీ అండ అవసరం పడుతూనే ఉంటుంది. భార్యగా వచ్చే స్త్రే కొన్ని సార్లు అదృష్టానికి తీసుకు వాస్తు కొన్ని సార్లు దురదృష్టమని కూడా తీసుకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా దురదృష్టం తచ్చే స్త్రీల గురించి భారతీయ ప్రాచీన సాహిత్యంలో వివరించబడింది

భర్త పరోక్షంలో భార్యగురించి మాట్లాడటం లేదా అతని దెగ్గరనుంది అతనికి తెలియకుండా దానం తీసుకునే అలవాటు ఉన్న స్త్రీ, సూర్యోదయం తరువాత కూడా పొద్దెక్కే వరకు నిద్ర పోయే అలవాటు ఉన్న స్త్రీ పురుషులకు అశుభం అని శాస్త్రం చెపుతుంది. ఇలాంటి అలవాట్లు ఉన్న స్త్రీ వలన ఇంట్లో దరిద్రం తాండవం చేస్తుంది అని చెప్పబడింది, ఇలాంటి వారు ఉన్న చోట కార్య సఫలత కూడా ఉండదు అని శాస్త్రం చెపుతుంది. ఇక నిరించే ముందు తన నుదుట ఉన్న సింధూరాన్ని తొలగించి నిద్రించే స్త్రీ వాలకుండా పురుషులకే అశుభం

ఇప్పుడు ఇంకా స్త్రీ యొక్క ఏ శరీర భాగాన్ని తాకినట్టు ఐతే పురుషుడికి అశుభకరం మరియు కార్య సఫలత ఉండదు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. కార్యం సమయంలో పురుషుడు ఉత్తేజితంగా ఉండటం అందరికి తెలిసిన విషయమే ఈ సందర్భంగా స్త్రీ నాభి వద్ద స్పుసించటం సాధారణంగా జరిగేదే కానీ ఇది పురుషుల యొక్క దౌర్భాగ్యానికి కారణం అవుతుంది. స్త్రీ నాభి ప్రదేశం శక్తి కేంద్రం అని అందుచేత అక్కడ స్పృసించటం మంచిది కాదు అని శాస్త్రం చెపుతుంది

Science tells us not to touch that part of the body in a woman even by mistake. Let us now know the details of what that physical place is and why, if we marry any woman before that, life will go to hell, if we marry any woman, life will be full of problems, if we marry any woman, life will be comfortable.

Leave a Reply

Your email address will not be published.