ఆ రాశి ఆడవాళ్లకు ఆ పిచ్చి ఎక్కువంటా.. ఆ రాశి ఏంటోతెలుసా..

రెండో సారి పాల్గొన్నప్పుడు పురుషుడు నుండి వచ్చిన వారి వీరొగ్యం మరింత శక్తి వంతంగా వేగంగా ఉంటుంది అని పరిశోధకులు చెపుతున్నారు. తొలి సారి కార్యం చేసిన మూడు గంటల తరువాత మరో సారి కలవటం వల్ల మెరుగైన అందం పొందటానికి అవకాశం ఉంది అంట. చివరకి చేరిన 180 నిమిషాల తరువాత ఉత్తప్పతి అవినా వీర్యోగం తో పిల్లలు పుట్టే అవకాశాలు మొదటిసారి కంటే ఎక్కువ అంట. రెండో సారి వల్ల వచ్చే దానిలో ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండటమే కాకుండా అతివేగంగా చిలిస్తుంది.

పిల్లలను కనటం కోసం చాలా మంది దంపతులు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. పెళ్లి అయ్యి ఏడాదులు గడుస్తున్నా సంతానం లేక మానసిగా ఆందోళనకు గురుఅవుతారు. ఇలాంటి వారు డాక్టలను సంప్రదించటంతో పాటు రక రకాల మార్గాలను ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. గ్రభాన్ని మందులతో పాటు ఇతర టెక్నిక్కులు ఎంతగాను ఉపయోగపడతాయి, పిల్లలను కనాలి అనుకునేవారు రాత్రిళ్లు రెండు సార్లు కార్యంలో పాల్గొనటం వల్ల ఫలితం ఉంటుంది అంట. ఇలా చేయటం వాళ్ళ గర్భం వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ అవుతాయి అంట.

రెండో సారి పూర్తి అయినా తరువాత మల్లి పురుషుడిలో ఉత్త్పన్నం కావటానికి 24 గంటలు పడుతుంది అనేది కేవలం అపోహ అని ఒక తాజా సర్వేలో తేలింది. ప్రతి బ్రిటిష్ జంటల్లో ఒక జంట సంతానం లేక బాధపడుతుంది. ఇలాంటి ఈ తరుణంలో ఈ పరిశోధన చాలా మందికి ఊరటను ఇవ్వనుంది. ఇలాంటి మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకోవటానికి మా సైట్ ను ఫాలో చేయండి. మీ స్నేహితులతో షేర్ చేసి వారికి కూడా గ్యానం పెంపొందించండి. మా సైట్ లో ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ ఇంకా ఉన్నాయి అవి కూడా చూసి మీ స్నేహితులతో షేర్ చేసి మాకు సహాయం చేయండి

Many couples are looking forward to having children. Years after getting married, the child or the child becomes mentally anxious. As such they consult doctors as well as try all sorts of ways.

Researchers also say that cats need to be included in any precautionary measures against the virus. Three hours after the first act, it is possible to get a better look by meeting again. After 180 minutes, the chances of having a baby with ejaculation are higher than the first time. The second time, it’s high in protein and it’s fast.