అన్నయ చనిపోతే తమ్ముడు జీవితాంతం వదినతో శృ*గార0 చేయొచ్చు.. ఎక్కడో కాదు మనదెగ్గరే

మనం ఏదైనా పెళ్ళికి వెళ్ళాం అంటే వారి సంప్రదాయం చూసి నోర్లు వేళ్ళ పెడతాం,అదేంటి మా సంప్రదాయం ప్రకారం ఇలా చేస్తాం విల్లు ఏంటి ఆలా చేసారు అని చెప్పుకుంటాం ఐతే పెళ్లి సంప్రదాయాలు ప్రాంతాన్ని బట్టి మారిపోతూవుంటాయి ఒక ఊరిలో పాటించే సంప్రదాయాన్ని మరో ఊరిలో పాటించక పోవచ్చు. రాష్ట్రాలు దేశాలు ఇలా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భిన్నమైన సంప్రదాయాలను పాటిస్తూ ఉంటారు వీటిలో కొన్ని సంప్రదాయాలు చాల బిన్నంగా ఉంటాయి వీటి గురించి తెలిస్తే ముక్కున వేలేసుకుంటాం ఇదేం దిక్కుమాలిన సంప్రదాయంరా బాబు.

అని తలలు పట్టుకుంటాం ముఖ్యంగా దక్షిణ సుడాన్ లో పాటించే సంప్రదాయాలు గురించి తెలిస్తే వామ్మో అంటారు. వేలంపాటలో వధువు దిన్ని ఒకవిధంగా కన్య సులకంగా చెప్పుకోవచ్చు సంతలో పశువుల్ని అమ్మినట్టుగా ఇక్కడ అమ్మాయిలను వేలానికి పెడతారు. నగలు లేదా గోవులు లేదా ఏదైనా విలువైన వస్తువులను ఇవ్వటం ద్వారా వధువులని కొనుకోవాలి. ఇటీవలే జరిగిన ఒక వివాహంలో ఒక వ్యాపారవేత్త వధువు తండ్రికి 500 గోవులని 3 లగ్జరీ కార్లు లక్ష నేలపై వేళా రూపాయిలు నగదు కట్నంగా ఇచ్చి 17 ఏళ్ళ యువతిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు.

శవంతో పెళ్లి భర్త తమ్ముడితో సంసారం ఈ సంప్రదాయం గురించి తెలిస్తే చి ఇదేం పెళ్లిరా బాబు అంటారు ఎందుకంటే ఇక్కడ అమ్మాయిలను శవం తో పెళ్ళిచేయటం సంప్రదాయంగా వస్తుంది. ఎవరి ఇంట్లో అయినా వ్యక్తి చనిపోతున్నారు అని తెలిస్తే అమ్మాయి వారు వెళ్లి సంబంధం మాట్లాడుకుంటారు వరుడు పుటుక్కుమనగానే శవంతో పెళ్లి చేస్తారు. ఒకవేళ చనిపోయిన వ్యక్తికి అన్న లేదా తమ్ముడు ఉంటె వధువు వారితోనే సంసారం చేయాలి.శవాన్ని పెళ్ళిచేసుకుని అమ్మాయిని వితంతువుగా భావించరు పెళ్ళైన మహిళగానే గౌరవిస్తారు.

భర్త తమ్ములతో సంసారం చేసిన ఆమె తనకు భార్య కాదు వీటిల్లో ఎక్కువ పెళ్లిళ్లు మహిళపై ఒత్తిడి తెచ్చే చేస్తున్నారు సుదాన్కి చెందిన డింకా నూర్ ప్రతాపు ప్రజలు ఈ సంప్రదాయాన్ని ఎక్కువగా పాటిస్తున్నారు.

If we go to any wedding, we will look at their tradition and put our fingers in our mouths. We will do this according to our tradition. We will say what the bow is made of. States and countries around the world follow different traditions, some of which are very different. The bride is auctioned off, and the girls are put up for auction, just as Santa sells cattle at the auction.

Brides should be bought by giving jewelry or cows or any valuables. At a recent wedding, a businessman married a 17-year-old girl by giving her father-in-law 500 cows, 3 luxury cars and a cash dowry of Rs 1 lakh on the ground. Samsara with the corpse If the husband knows about this tradition Samsara is called Pellira Babu because it is customary to marry girls with the corpse here.

If the girl knows that the man is dying in someone’s house, they go and talk about the relationship. If the deceased has an older brother or younger brother, the bride should have intercourse with them. The corpse should not be considered a widow.