మగవాళ్ళు ఆ సమయంలో వాటిని పిసుకుతూనే ఉంటారు.. ఎందుకో తెలుసా..!!

పురుషులు స్త్రీల వక్షో#లను రహస్య విషయంగా భావిస్తారు దీనికి ఒక కారణం యవ్వన దశలో జరిగే శరీర మార్పిడి కావొచ్చు అప్పటిదాకా లేని పాలుఇచ్చే అవయవం ఎక్కడ నుంచివచ్చాయి అనే కన్ఫ్యూషన్ కావొచ్చు అదే సంతాన ఉత్పత్తికి సంకేతం ఈ కారణం పిచ్చిగా కనిపించిన పురుషులు ఆటోమేటిక్ గా ఆరోగ్యంగా అందంగా యవ్వనంలో ఉన్న అమ్మాయిల వైపు సహజంగా ఆకర్షితం అవుతారు వారు లాంగికంగా ఎక్కువ పేరును ఇస్తారు మీకు తెలుసా కేవలం మానుష జాతిలో మాత్రమే మగవారు తన ప్రేమను ఆడవారికి వ్యక్తం చేయటానికి నోటినికూడా కార్యం సమయంలో వాడుతారు ఆడవారు సాధారణంగా వారు విన్న దాన్ని బట్టి లాంగికంగా ప్రేరేపించబడతారు.

కానీ మగవారు తాము చుసిన దాని బట్టి ప్రేరేపించబడతారు వారు కేవలం ఆడవారు శరీర భాగాలు వాటిని ఊహించుకొనే లాంగేకంగా ఉటపిన్నులు ఐపోతారు.మగవారికి ఆడవారిలో కొన్ని బాగా అంటే చాలా ఇష్టం వాటిలో ముఖ్యంగా చెస్ట్ అందులోనూ పెద్దవి అంటే ఇంకా ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు వారిని తప్పుపట్టలేము కూడా వాటి అందాలు వారికీ పిచ్చెక్కిస్తాయి.పురుషులకు మెత్తగా ఉండటం అంటే ప్రాణం వాటిని వెంటనే ముట్టుకోవాలి అనిపిస్తుంది. మెత్తగా ఉంటె వాటిని గిల్లి చేతిలోకి తీసుకోవాలి అనిపిస్తుంది వారికి అవి ఊరటను ఇస్తాయి అంతే కాకుండా స్త్రీ బూస్టర్గా కూడా పనిచేస్తాయి.

రోజంతా అలిసిపోయి ఇంటికి వచ్చిన తరువాత మెగావాడు కార్యంలో పాల్గొంటే ఆరోజు మొత్తం పడ్డ కష్టం అలసట అన్ని దూరమైపోతాయి చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.ఒక కంపెనీ వారు చేసిన సర్వేలో తేలింది ఏమిటంటే ఆడవారిని ఆలా చూడటం వాళ్ళ మగవారి ఆయుష్షు 4-5 ఏళ్ళు పెరుగుతుంది పురుషులకి ఒక స్త్రీ గురించి వారికి కోరికల గురించి తెలుసుకోవటం అంటే చాలా ఇష్టం. ఆడవారితో పోలిస్తే మగవారు కార్యంగురించి భయపడకుండా మాట్లాడుతారు ఎపుడైనా చేయగలుగుతారు అదే ఆడవారు ఐతే వాటి గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడటానికి ఇష్టపడరు.ఇది అంది విషయం అర్ధం అయ్యింది కదా ఇలాంటి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవటానికి మా సిటీని ఫాలో అవ్వండి

Men consider women’s br3@sts a secret. One reason for this may be the transformation that takes place during puberty, or the confusion over where the mammary gland came from. This is a sign of fert!l!ty. Did you know that only in the human race men do use their mouths to express their lo\/e to women during action? Women are usually s3xu@ lly aroused by what they hear.

But men are motivated by what they see. Feels. For those who are a little tired of the stereo-typed, they are a great way to enhance your lifestyle so have fun and treat yourself.