వాళ్ళు ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్నపుడు చేసే పనులు తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..!! అస్సలు తక్కువొళ్ళు కాదు

సాధారణంగా మనం ఎపుడు ఏదో ఒక వ్యతి లేదా తల్లి తండ్రుల పరివేక్షణలో ఉంటాము ఇంకా ఆఫీస్ లో మిగతా సమయాల్లో ఐతే చెప్పనవసరం లేదు ఎందుకంటే సి సి కెమెరా లు ఉండనే ఉంటాయి. ఇంకా మనకు దొరికేది ఇల్లు మాత్రమే, ఇంట్లో స్త్రీలు అయినా పురుషులు అయినా తల్లి తండ్రులు లేకుండా ఎవ్వరు లేని సమయంలో ఒంటరిగా ఎం చేస్తారు? ఇంట్లో కాలిగా ఉంటె వారు ఎం చేస్తూ ఉండటానికి ఇష్టపడతారు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుండేందుకు అమెరికా కు సంబంధించిన ఒక కంపెనీ సర్వే చేసింది

ఆ సర్వేలో 90 మంది ఆడపిల్లలపై సర్వేను నిర్వహించింది అందులో తెలిసిన విషయాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. చాలా మంది స్త్రీలు ఇంట్లో ఎవ్వరు లేని సమయంలో గెట్టిగా పాటలు పెట్టి తమ మనసుకు నచ్చిన విధంగా డాన్స్ చేయటానికి ఇష్టపడతారు అంట. మరి కొందరు తమ ఇష్టమైన వారికి ఫోన్ చేసి ఇంటికి పిలుచుకొని వారికి నచ్చిన ఫుడ్ తయారు చేసుకొని తింటారు అంట. కొందరు ఏమో అంతమందు మిస్ ఆయిన్ సీరియల్స్ వివిధ వాటిని చూస్తే టైం పాస్ చేస్తూ ఆలా టైం గడిపేస్తారు అంట

మరి కొందరు ఐతే దొరికింది చాలు అన్నట్లుగా నీటుగా రెడీ సెల్ఫీలే తీసుకోవడంలో మునిగిపోతారు అంట, పూర్తిగా సెల్ఫీలే లు తీసుకొని తీసుకొని అలిసిపోయి ఢాకా తీసుకుంటారు అంట. మరి కొందరు తాము ఎలా ఉన్నామో అని చూసుకునేందుకు బట్టలు అన్ని విప్పేసి అద్దంలో చూసుకుంటారు అంట. ఇంట్లో బట్టలు లేకుండా అటు ఇటు తిరగటం వంట గదిలో వంటలు చేయటం వంటి పనులు చేస్తారు అంట. మరి కొందరు స్త్రీలు ఐతే నీలి చిత్రాలు చూస్తూ తమని తాము సుఖ పెట్టుకుంటాం అని చెపుతున్నారు.

ఇది అణా మాట సంగతి, అమ్మాయిలు తమ కాళీ సమయం దొరికినప్పుడు లేదా ఇంట్లో ఎవ్వరు లేనప్పుడు ఈ పనులు చేస్తూ ఉంటారు అంట. ఇలాంటి మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకోవటానికి దయచేసి మా పేస్ బుక్ అండ్ వెబ్ సైట్ ఫాలో అవ్వండి

Usually we are under the supervision of a person or mother and father and not to mention the rest of the time in the office because CCTV cameras are always there. Yet all we can find is the house, what do men and women in the house do alone when there is no one without parents? A US-based company has conducted a survey to find out what people like to do at home