శృ*గార0 తర్వాత కచ్చితంగా ఇలా చేయాలి లేకపోతే మీ ప్రాణానికే ప్రమాదం..

కార్యం తరువాత ఎం చేయాలి అనే విషయం పై చాల మంది అమ్మాయిలకు అవగాహన ఉండదు. దీనితో ఆ ప్రాంతంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ వాస్తు ఉంటాయి. కార్యం తరువాత వీరాయము యూని పై పడటం లేదా కింద పడిపోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది దీనివల్ల ఇంఫెక్షన్జ్స్ వస్తాయి. చిన్నగా మొదలయి ఏవ్ పెద్ద సమస్యలు తెస్తాయి. ఆ సమయంలో అక్కడ చేతులు వాడటం వాళ్ళ ఆ వైరస్ చేతిలోకి చేరుకుంటుంది కాబట్టి కార్యం ఐపోయిన వెంటనే చేతులు కడుక్కోవాలి లేకపోతే ఆ వైరస్ నోటిలోకి వెళ్లి చాల సమస్యలు తీసుకువస్తుంది

ఇదేమి తప్పుకాదు మామ ఆరోగ్యం విషయంలో తీసుకుంటున్న విషయంలో ఇది ఒకటి. కార్యం ఐపోయిన వెంటనే అమ్మాయిలు తమ పార్టీను బాగా శుభ్రం చేసుకోవాలి ఐతే క్లీన్ చేసుకునే విషయంలోనూ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి, తరువాత టవల్ తో తుడుచుకోవాలి. ఇంకా తడిదనం ఉంటె బ్లౌర్ ని ఉపయోగించి ఆర్పుకోవాలి. కార్యం ఐపోగానే వాష్రూమ్ కి వెళ్ళండి ఎందుకంటే కార్యంలో పడే వీరాయము వాళ్ళ బాక్టీరియా అక్కడికి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి. కార్యం ఐపోయిన వెంటనే అస్సలు వేడినీటితో స్నానం చేయకూడదు.

ఎందుకంటే ఆ సమయంలో మీ యోగి కాస్త ఎక్కువగా తెరుచుకొని ఉంటుంది అందుకే కార్యంలో పాల్గొన్న అమ్మాయిలు వీడి నీటి స్నానం చేయకూడదు. ఎక్కువగా నీవు తాగాలి, కార్యం ఐపోగానే నీరు తాగటం చాల మంచిది ఎందుకంటే దీని వల్ల మీ బాడీ హైడ్రేట్ అవుతుంది మరియు బాక్టీరియా ను అరికట్టడానికి ఈ పక్రియ చాల ఉపయోగపడుతుంది. కార్యం పూర్తి అయినా తరువాత అమ్మాయిలు వారి దాని సబ్బుతో అస్సలు శుభ్రం చేయకూడదు, ఇలా చేయటం వాళ్ళ అది చాల శుభ్రంగా ఉంటుంది అని చాలా మంది అపోహ పడ్తున్నారు కానీ అది చాలా డేంజర్


అమ్మాయిలు లింగేరి అస్సలు వేసుకోకూడదు అది ఎక్కువగా నైలాన్ లేదా పోలీస్తేర్ తో తయారు చేస్తారు. కార్యం తరువాత ఇది అస్సలు వాడకూడదు ఇవి బాక్టీరియా ను ఎక్కువగా పెరగటానికి తోడ్పడుతాయి. కార్యం ఐపోగానే అక్కడ అస్సలు నీరు లేకుండా చూసుకోవాలి. బ్లో డ్రైయర్ ను వాడి అక్కడ ఉన్న తేమను పోగొట్టాలి, కార్యం తరువాత డ్రైయర్ వాడటం వాళ్ళ అక్కడ బాగా గాలి తాకుతుంది. చాలా మంది డాక్టర్ లు చెప్పేది ఏంటి అంటే సరిగ్గా క్లీన్ చేసుకోకపోవడం, చేసి చేయనట్టు చేసుకోవటం అస్సలు మంచిది కాదు అక్కడ ఆశలు ఒక చుక్క నీరు కూడా లేకుండా శుభ్రం చేసుకోవాలి

ఇలాంటి మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకోవటానికి మా సైట్ ను ఫాలో చేయండి. మీ స్నేహితులతో షేర్ చేసి వారికి కూడా గ్యానం పెంపొందించండి. మా సైట్ లో ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ ఇంకా ఉన్నాయి అవి కూడా చూసి మీ స్నేహితులతో షేర్ చేసి మాకు మా రోజులు గడవానికి సహాయం చేయండి. ఈ కరోనా సమయంలో మాకు మా రీడర్స్ రావటమే చాలా ముఖ్యం.