శృ*గారం కోసం భాధలు భార్యల దెగ్గర వేసే చిపిలి వేషాలు.. పెళ్లి అయినా వారు మాత్రమే చుడండి

దంపతుల మధ్య మరింత ఆనందాన్ని ఆరోగ్యాన్ని కలిచే విషయం పడక గదిలో జరిగే కార్యం. నిజానికి ఈ విషయాలు తెలుసుకోవటానికి చాలా మంది సిగ్గు పడుతూ ఉంటారు కానీ అలిసిపోయిన శరీరాన్ని ఎటువంటి మందులు అవసరం లేకుండా ఉత్తేజ పరిచే శక్తి ఒక్క దీనికి మాత్రమే ఉంది. ఐతే భర్త ఎపుడు కార్యం చేయాలి అనుకుంటున్నాడు అని తెలిపే గుర్తులు భార్య తెలుసుకోవటం ఎలా ? ఆ గుర్తులు ఏంటి అనేది భార్య తప్పక తెలుసుకోవాలి అప్పుడే కుటుంబం హాయిగా సంసారం సాఫీగా సాగుతుంది . ఇప్పుడు మనం అవి ఏంటో తెలుసుకుందాం

పొగడటం మొదలు పెడతారు : కార్యం కావాలి అని అనుకున్నపుడు భారత భార్య దెగ్గర ఆరోజు పొగడతల వర్షం కురిపిస్తాడు. మాములుగా ఉన్న సరే ఈరోజు ఎందుకో చాల అందంగా ఉన్నావ్ అని మీరు సిగ్గుపడేలా పొగిడేస్తూ ఉంటాడు. ఇలా ప్రతి భర్త చేస్తాడుగా అని కాదు కానీ ఎక్కువ శాతం ఇలానే చేస్తారు. ఈ చీర నీకు చాల బాగుంది అని కూడా పొగుడుతూ ఉంటాడు. ప్రతి మగడు తన భార్య దెగ్గర ఈరోజు నాకు కార్యం కావలి అని అడగటానికి చాల సిగ్గు పడతారు అందుకనే ఆ రోజు మీరు కట్టుకున్న పథ డ్రెస్ లేదా చీరను కూడా ఈరోజు నువువ్ కట్టున డ్రెస్,చీర చాల బాగుంది అని పొగిడేస్తాడు

మీకు దెగ్గరగా వస్తుండటం : ప్రతి రోజులా కాకుండా అతనికి కార్యం కావలి అని అనిపించినపుడు మీపై చేతులు వేస్తుండటం లేదా మీకు మరింతగా దెగ్గరగా వస్తుండటం మీకు కార్యానికి సిద్ధం అవ్వమని హింట్ ఇవ్వటం చేస్తూ ఉంటాడు. ఒకే మాట మల్లి మల్లి చెపుతుంటాడు ఎలాంటివి అంటే నువ్వు ఈరోజు చాల అందంగా ఉన్నావ్, నీకు ఈ డ్రెస్ చాల బాగుంది ఇలాంటివి అనమాట. చాల ప్రేమగా పిలుస్తారు, బుజ్జి లేదా బంగారం, నీకు ఈరోజు ఎం కావలి అంటూ ఎక్కడ లేని ప్రేమను కురిపించేస్తారు. ఇలాటివి ముఖ్యమైన సంకేతాలు అణా మాట

పాత విషయాలు గుర్తుకు చేయటం : ముద్దుగా మిమ్మల్ని పిలుస్తూ మన మొదటి రోజు గుర్తుందా నీకు అంటూ ఆరోజు చాల ఎంజాయ్ చేసాం కదా ఈరోజు కూడా ఆలా చేద్దామా అంటూ పాత రోజులని గుర్తుకు చేస్తున్నారు అంటే ఆరోజు తాను కచ్చితంగా కార్యాన్ని కోరుకుంటున్నాడు అని అర్ధం

అంతేయ్ కాదు నువ్వు నా పక్కన ఉంటె ఏంటో బాగుంది అంటూ మణూస్లో మీపై ఉన్న ప్రేమను మీ మీద వర్షంలా కురిపించేస్తారు. ఇవ్వన్నీ చూసి మీరు కేవలం కార్యం కోసమే చేస్త్తడు అని అనుకోకండి ఇది మీ పై ఉండే నిజమైన ప్రేమ.The thing that brings more happiness and health between couples is the work that takes place in the bedroom. In fact many people are ashamed to know these things but it alone has the power to stimulate the tired body without the need for any medication.