శృ*గారo కోసం కొట్టుకుంటున్న ఈ అమ్మాయిలను ఏం చేసారో తెలుసా..

ఈ కాలంలోనూ కొనసాగుతున్న ఒక దురాచారం గురించి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోవాలి. అదే కట్న ముస్లిం దేశాల్లో ఈ దురాచారం ఇప్పటికి కొనసాగుతుంది. మహిళలకు లై0గిగ కోరికలు ఎక్కువగా ఉండకూడదు. మగవాడికి కోరికలు తీర్చే వస్తువుగా ఆడది ఉండాలి. ఆడదానికి కోరికలు ఎక్కువ ఐతే సమాజం చెడిపోతుంది. కోరికలు తీర్చుకోవటం కోసం మహిళా కట్టుబాటులను తెంచుకుంటుంది ఇలా ఉండేది వారి ఆలోచన ధోరణే. మరి ఆడవారిని కట్టడి చేయాలి అంటే ఎం చేయాలి.? వారిలో అలంటి కోరికలు పెరగకుండా చూడాలి.

అందుకే కొన్ని ముస్లిం దేశాల్లో కట్న వంటి ఆచారం ఉంది. కట్న అంటే ఎం చేస్తారు అనేగా మీ సందేహం. మహిళలు చిన్నతనంలోనే వారి కింద పార్టీలో కొంత భాగం కోసేస్తారు, మహిళల్లో అలంటి కోరికలను పెంచే కిటర్స్ అనే భాగాన్ని చిన్నప్పుడే కోసేస్తారు. ఇలా చేస్తే అమ్మాయిలు పెరిగి పెద్ద అయినా, యుక్త వయసుకు వచ్చిన కోరికలు ఎక్కువగా రాకుండా ఉంటాయి అని ఆలా చేస్తారు అంట. కోరికలు లేకపోతే ఇక వారు వారి కట్టడిలోనే ఉంటారు అని ఇలాంటి దారుణమైన ఆచారాలు పెట్టారు. ఈ దురాచారం ఇంకా కొనసాగుతుంది.

ఈ ఆచారాన్ని నిలిపివేయాలి అని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మహిళా సంఘాలు గొడవ గొడవ చేస్తున్నాయి. మరి ఈ దురాచారం అంతం అయేది ఎపుడు? అసలు అవుతుంది అంటా? మీ అభి ప్రాయాన్ని మాకు తెలియ చేయండి. కింద ఉన్న కామెంట్స్ సెక్షన్ లో మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసి వారి అభిప్రాయం కూడా తెలుసుకోండి. ఇలాంటి మరెన్నో వార్తల కోసం మా వెబ్ సైట్ ను మరియు మమ్మలి ఫేస్బుక్ అండ్ ఇంస్టాగ్రామ్ లో ఫాలో చేయండి, ఇలాంటి మరెన్నో వార్తలు మీకు తెలియచేస్తాము..

We must now speak of an evil that continues in this age. This evil still continues in the same Katna Muslim countries. Women should not have too many sexual desires. The player should be the object of fulfilling the desires of the man.

If the desires to play are high then the society will deteriorate. It was their tendency to break down women’s norms in order to satisfy their desires. What do you think? We must see to it that such desires do not grow in them. That is why in some Muslim countries there is a custom like Katna. Katna means M do your doubt.