ఇలా చేస్తే జారిపోయిన మీవి మల్లి బిగుతుగా అవుతాయి. ప్రతి అమ్మాయి తప్పక తెలుసుకోవాలి..

శరీరం నుండి సహజంగా సుగంధం వెలువడే స్త్రీలు నిజంగా ఉంటారా? చెక్కిళ్ళు వెడల్పుగా సమానంగా ఉన్న స్త్రీల ప్రవర్థమా మరియు జీవితం ఎలా ఉంటుంది? వీరిని వివాహం చేసుకున్న పురుషుల జీవితాలు ఎలా ఉంటాయి ఇలాంటి ప్రశ్నలకు సాముద్రిక శాస్త్రం సరిఅయిన సమాధానాలు ఇవ్వ గలుగుతుంది. అమెరికా, రష్యా, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాలు ఇంకా వేరే అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో కూడా భారతీయ శాస్త్రాలకు మంచి ఆదరణ ఉంది. సాంకేతికంగా ఎంతో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు కూడా భారత శాస్త్రంలో ఇంత నమ్మకం కలగటానికి కారనం వాటి ఫలితాలు.

ఈ కారణంగానే హాలీవుడ్ నటులనుంచి మరి వేరే గొప్ప వ్యక్తుల వరకు భారతీయ వేదాలు,సాముద్రిక శాస్త్రాలకు ప్రత్యేక గౌరవం ఇవ్వటం జరుగుతుంది. స్త్రీల శరీర భాగాలను బట్టి వారి గురించి సాముద్రిక శాస్త్రం ద్వారా తెలుఫుకోవచ్చు. ఆ వివరాలు ఇపుడు మనం తెలుసుకుందాం. స్త్రీల శరీరం పూలలాగా కోమలంగా ఉంటె వారిపై భగవత్ కృప పుష్కలంగా ఉంటుంది అని జీవితంలో పెద్దగా కష్టాలు దరిచేరవు అని ముక్యంగా జీవితంలో ఎటువంటి శారీరక బాధలు ఉండవు అని వీరికి లభించే జీవిత భాగ్య స్వామి కూడా ప్రేమానురాగాలతో ఉంటారు అని సాముద్రిక శాస్త్రం చెపుతుంది.

రెండు సమానంగా వెడల్పుగా ఉంటె అటువంటి స్త్రీ మంచి సంస్కారం కలిగి భాద్యత కలిగి ఉంటారు అని సాముద్రిక శాస్త్రం చెపుతుంది. మొకం అందంగా ఉండటమే కాదు వీరిలో ఆత్మస్తైర్యం కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. గుండ్రంగా లేదా కొంత పెద్దగా ఉన్న స్త్రీల విషయంలో వీరు మంచి జీవితాన్ని జీవిస్తారు అని కస్టాలు తక్కువగా ఉంటాయి అని సాముద్రిక శాస్త్రం చెపుతుంది ముఖ్యం చెక్కిళ్ళు రెండు ఎత్తుగా ఉంటె వారు శృ#గార ప్రియులు అని వారు తొందరగా వాదనకు దూకుతారు అని ఐతే ఆ వాదనలో కూడా తన తత్వంతో విజయాన్ని సాధిస్తారు అని సాముద్రిక శాస్త్రం చెపుతుంది.


చాలా చిన్నదిగా ఉంటె అటువంటి స్త్రీలు ఎక్కువగా మాట్లాడటానికి ఇష్టపడరు అని తమ భావాలను, ఆలోచనలను, కోపం, ప్రేమ సరిఅయిన సమయంలోనే బయటపెడతారు అని అయితే అవి చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి అని సాముద్రిక శాస్త్రం చెపుతుంది. స్థాయికి మించి లావుగా ఉండటం లేదా బక్కగా ఉండటం స్త్రీలలో కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలను సూచిస్తాయి, వీరిలో లలిత కళ్ళలో ఆసక్తి ఉంటుంది ఏదో ఒక దానిలో ప్రాదున్యం సంపాదిస్తారు

Are there really women who emit fragrance naturally from the body? What is the behavior and life of women equal to the width of the chin? Marine science can provide appropriate answers to such questions as how are the lives of the men who married them. Indian sciences are very popular in developed countries like America, Russia, Australia and elsewhere. The results are the reason why even the most technologically advanced countries are so confident in Indian science.

It is for this reason that special respect is given to Indian Vedas and marine sciences, from Hollywood actors to other greats. Depending on the body parts of women, they can be identified by marine science. Let us now know those details. Marine science says that if a woman’s body is as tender as a flower, then the grace of Bhagavat will be abundant on her. Marine science says that if the two scales are equally wide such a woman is responsible for having a good culture.

Not only sound education but his alertness and dedication too are most required. Marine science says that in the case of round or somewhat larger women they live a better life and the costs are lower.

Marine science says that if the are too small such women will not like to talk much and will express their feelings, thoughts, anger and love at the right time but they will be very intense. Being overweight or obese indicate certain characteristics in women who are interested in something that is of interest to the elegant eyes.