నోటితో అక్కడ ఆలా చేస్తే వారికి చాలా ఇష్టం అంట.. ఇంక ఎవ్వరు ఆపలేరు..!!

స్త్రీలు హస్త*యోగ0 అనేది చేస్తారా అని చాల మందికి ఒక ప్రశ్న. పురుహూళల్లో 99% ఐతే కచ్చితంగా చేస్తారు అది అందరికి తెలిసిన లోక సత్యం స్త్రీలలో కూడా హస్త*యోగ0 చేస్తారా అని వింతగా చూస్తూ ఉంటారు కానీ మగవారికి ఏవిధంగా ఐతే ఆలోచనలు కోరికలు ప్రేరేపణలు జరుగుతాయో అదే విధంగా ఒక స్త్రీకి కుడా అలానే జరుగుతుంది. పురుషులకి ఎంత సిద్ధమో వాళ్లకి కూడా అంతే పట్టణాల్లో చదువుకున్న ప్రతి స్త్రీ కచ్చితంగా చేస్తుంది అని ఈ మద్యే వోచిన సర్వే లో నిపుణులు తెలియ చేశారు.కొంత మందికి తీవ్రమైన కోరిక కలుగుతుంది కానీ పెళ్ళికాలేదు ఎం చేస్తారు మరి?

ఇలా తీవ్రమైన కోరికలు కలిగినప్పుడు మగవారు కానీ ఆడవారు కానీ హస్త యోగ0 చేస్తారు. ఎక్కువ కార్య వాంఛ వచ్చినప్పుడు స్త్రీలు దాన్ని అణుచుకోవటానికి స్త్రీలు ఒక పద్దతిని అనుచరిస్తారు అది ఏంటో కాదు చల్లటి నీళ్ల కింద స్నానం చేసేస్తారు అది కూడా తలకి. భర్త క్యాంపు కి వెళ్ళాడు భార్యకు బాగా కోరిక కలిగింది అప్పుడు వారు వెంటనే తలకు స్నానం చేసేస్తారు చల్లటి నీటితో వెంటనే ఆ కోరిక పోతుంది. కొందరు తమ వీళ్ళదో వారి పై భాగాన్ని నొక్కుకుంటూ మసాజ్ చేసుకుంటారు. మరి కొందరు వేరే లెవెల్ అనుసరిస్తారు.

అది కింద బాగున్నా మసాజ్ చేసుకుంటారు ఎలా అంటే ఆచం ఒక మాయగాడు చేసినట్లే కానీ వారి వేళ్ళు ఉపయోగించి ఆలా చేసుకుంటారు ఆలా చేస్తే సుక్కాన్ని ఆనందాన్ని భావ ప్రాప్తిని కూడా పొందుతారు. ఎందుకంటే వారు ఆలా వాళ్ళ వెళ్ళాను వాడటం వాళ్ళ వారి బాడీ లో ఉండే కార్యం కు చెందిన హార్మోన్ మగవాడు చేస్తే ఎలాంటి ఎంజయ్మ్స్ ఐతే రిలీజ్ అవుతాయో వారు తమ చేతులతో చేసుకున్న ఏవ్ రిలీజ్ అవుతాయి సో వారు ఆలా కార్యం సుకాన్ని పొందుతారు. మరి కొందరు ఐతే కార్యం కోసం తయారు చేయబడ్డ బొమ్మలను వాడుతారు.

వాటినే కార్యం బొమ్మలు అంటారు వీటిని ఆన్లైన్ లో కొనుకోవచ్చు. భారత దేశంలో వీటిని వాడటం 2010 నుండి ఇప్పటికి 900% పెరిగింది అని ఒక సర్వేలో నిపుణులు తేలియాచేశారు. ఇవ్వి లేని వారు లేదా డబ్బులు పెట్టి కొనలేని వారు.

A question for many is whether women do hand * yoga. 99% of pupae do exactly that It is a well-known world truth that it is strange to see women doing m@sturb@t!on but men do the same thing as thoughts and desires happen to a woman in the same way. Experts in this drunken survey said that every educated woman in the cities does exactly what men are prepared to do.