శృ*గార0 చేసే సమయంలో ఆడవాళ్లు మగవాళ్లలో ఏం గమనిస్తారు..ప్రతి మగాడు తెలుసుకోవాలి..!!

మన భారత దేశంలో కార్యంగురించి మాట్లాడటం ఏదో తప్పుగా సిగ్గుగా భావిస్తారు నిజానికి భార్య భర్తల బంధం ఎక్కువగా దృడంగా ఉండేందుకు కార్యం కూడా ఒక మాద్యంగా ఉపయోగపడుతుంది ఆరోగ్యంగా ఉత్సాహంగా ఉండగలరు ఐతే బెడ్ రూమ్ లో ఇద్దరులో ఎవరో ఒకరికి సిగ్గు భయం ఉంటాయి అనేది నిజమే అస్సలు నిజానికి కార్యం సమయంలో ఆడవారు తమ భర్తలో ఏమి గమనించాలి తెలుసుకుందాము. కార్యంలో భర్తకు ఆనందం కలుగుతుందా లేదా అన్ని రకాలుగా సుకాన్ని అందిస్తున్న లేదా ఆయనకు తగిన విధంగా సహకరిస్తున్నామా లేదా ఆయనకు తృప్తి అనిపించిందో లేదో తెలుసుకోవాలి.

అడగకపోయినా ఆ సమయంలో మొగవారినిచూస్తే వారు ఆనందంగా ఉన్నారో లేదో తెలిసిపోతుంది భర్తలు కొన్ని ప్రదేశాల్లో ముద్దు పెట్టుకోకపోతే కార్యాన్ని ప్రేరేపించటానికి ముద్దులు ఎంతగానో ఉపయోగ పడుతాయి కానీ కొందరు భర్తలు తమ భార్యల కొన్ని ప్రదేశాలలో ముద్దులు పెట్టుకోవటానికి అభిష్టంగా ఉంటారు దానికి కారణాలు ఆ ప్రదేశం దురువాసన వాస్తు ఉండటం లేదా అలంటి ప్రదేశాలలో ముట్టుకుంటే భార్య ఏమనుకుంటుందో అనే సందేహం ఉండవచ్చు అలంటి సమయాల్లో మహిళలు చూఱవ తీసుకొని అడిగి కనుకోవాలి

కొంత మంది కార్య సమయంలో తమ పని తాను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు ఆలా కాకుండా భార్య కళ్ళలోకి చూస్తూ జుట్టును తాకుతూ వేళ్ళు చూపిస్తూ ఉంటె అది భర్త భార్యపై చూపించే ప్రేమకు నిదర్శనంగా కనిపిస్తుంది. అప్పటి వరకు బంగారం అంటూ ఇష్టం చూపించి ఆ పని వద్దకు రాగానే నీరుగారిపోతుంటే ఆ విషయం ఏంటో తెలుసుకోవాలి భర్తను లాలనగా దెగ్గరకు తీసుకొని విషయం తెలుసుకోటానికి ప్రయత్నించాలి ఆలా తెలుసుకొని ఆ సమస్యకు భార్య సమాధానం కూడా చూపించాలి.ఇది అనమాట అమ్మాయిలు కార్యం సమయంలో అబ్బాయిల గురించి ఆలోచించేది

Talking about work in our India is considered something wrong and shameful in fact work can also serve as a medium to keep the bond between husband and wife more strong so that one of the two in the bedroom has a fear of shame is actually not at all let the women know what to notice in their husband during work. We need to know whether the husband is happy with the work or whether he is providing comfort in all ways or cooperating with him appropriately or whether he feels satisfied.

If you do not ask, you will know whether they are happy or not. Kisses can be very useful to stimulate the work if the husbands do not kiss in some places, but some husbands prefer to kiss their wives in some places because the women may have doubts as to what the wife thinks if the place is smelly or touches such places. Take a look and ask

Leave a Reply