శృ*గార0 చేస్తున్నప్పుడు ఆడవారు ఏం ఆలోచిస్తారో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..!!

ప్రతి మనిషి జీవితంలో కార్యం అనేది ఉంటుంది ఇద్దరు భార్య భర్తలు సంతోషంగా జీవించాలి అనే వారి ఇద్దరి మధ్య శారీరక సంబంధం అనేది దృడంగా ఉండాలి. కార్యవమ్ అనేది మగవారికి ఎంత ఇష్టమో ఆడవారికి కూడా అంతే ఇష్టం. ఒకరికి ఎక్కువ ఒకరికి తక్కువ లాంటి ఎత్తు తగ్గుడులు కార్యంలో ఉండవు అంట. మరియు కార్యం విషయంలో ఆడ మరియు మెగా వారి ఆలోచనలు సమానంగా ఉంటాయి అంట కానీ కార్యం ఆలోచనలో ఆడవారు బయటపడరు అంట కానీ మగవారు మాత్రం తన కోరికలను స్వేత్చాగా చెపుతారు అంట.

కార్యంలో ఇద్దరు సమంగా ఉంటె వారి జీవితం సమంగా ఉంటుంది అని చెపుతున్నారు ఐతే కొందరు పరిశోధకులు ఆడవారి ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి అని సర్వే చేసి కొన్ని ఆసక్తి కరమైన విషయాలు కనుగొన్నారు ఆ విషయంలో ఆడవారి ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం

ప్రస్తుత కాలంలో కన్యగా ఉండటం వలన స్నేహితుల ముందు చులకన అవుతామేమో అని ఇప్పుడు ఉన్న అమ్మాయిలకు వస్తుంది అంట దాని కారణంగానే అందరూ పెళ్ళికి ముందు కార్యం అనేది చేస్తున్నారు అంట. ఇలా ఉంటారా అనుకోకండి మారుతున్న కాలంలో ఇలాంటి విషయాలు ఇపుడు చాల సాధారణం ఐపోయాయి కొందరు అమ్మాయిలు కార్యం చేస్తున్న సమయం లో మగవారు మగవారితో కార్యం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అని ఆలోచిస్తున్నారు అంట.

ఒకవేళ తమ భర్త మోసం చేస్తున్నాడు అని తెలిసిన భార్య తాను కూడా మోసం చేయటానికి వెనుకాడటం లేదు అంటే భార్య ఇంకొక వ్యక్తితో శారీరక సంబంధం పెట్టుకుంటుంది అని చెపుతున్నారు ఇంకా శోకేకింగ్ ఏంటి అంటే కొందరు తమ భర్త ఇవ్వలేని సుకాన్ని వారి ఆఫీస్ లోని వేరే అబ్బాయి ఇస్తే వారితో కార్యం లో పాల్గొనటానికి రెడీ అని అంటున్నారు అంట .

ఇంకా కొంతమంది అమ్మాయిలు ఐతే తమకి నచ్చిన అబ్బాయి వేరేవుకా అమ్మాయి వలలో పడకుండా ఉండటానికి తన సర్వస్వము తన ప్రియుడికి అర్పిస్తోంది అంట శారీరకంగా మానసికంగా దెగ్గర అవ్వటానికి చూస్తుంది అంటున్నారు. ఇవ్వండి మీరు నమ్మలేని అమ్మాయిలు ఆలోచించే నిజాలు ఇప్పటి నుండి అయినా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంటూ పైన చెప్పిన మీకు ఎదురుఅవ్వకుండా చూసుకొని సుకంగా ఉండండి

తీవ్రమైన ఉద్వేగభరితమైన హుక్అప్ సమయంలో కూడా, మీ మనస్సు అప్పుడప్పుడు సంచరించడం సాధారణం. ఈ యాదృచ్ఛిక ఆలోచనలలో మీరు ఎన్ని తనిఖీ చేయవచ్చో మాకు తెలియజేయండి:”హహ్, నేను .హించినది కాదు.” పురుషా#గ0 పరిమాణాన్ని ఒక వ్యక్తి యొక్క పాదాలు లేదా చేతుల ద్వారా అర్థంచేసుకోగలగడం గురించి ఆ అపోహలన్నీ? అన్ని అబద్ధాలు. ఒక వ్యక్తి కొరడాతో మీరు ఎప్పుడైనా పూర్తిగా కాపలాగా ఉంటే మీ చేయి పైకెత్తండి. అవును, ఎవరు లేరు?

Also Read : వక్షోజాలు చిన్నగా ఉండే స్త్రీలు ఎలాంటి వారో కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి..!!

The task in every man’s life is that the physical relationship between the two should be strong so that the two wives and husbands can live happily. Karyavam is as much for women as it is for men. Height reductions, such as more for one and less for one, do not work. And in the case of action, the female and the mega have the same thoughts, but the female does not come out with the idea of ​​action, but the male says that his desires are free.

Some researchers have surveyed what women think and finds some interesting things. Now let’s find out how women think about it.

Nowadays it is up to the girls to decide if being a virgin will make them flirt in front of friends and that is why everyone is doing pre-marital work. Don’t expect it to be like this. In the changing times, things like this are very common now. Some girls are wondering what it would be like for men to work with men while they are working.

Even if the wife knows that her husband is cheating, she does not hesitate to cheat, which means that the wife is having a physical relationship with another man.

Yet some girls say that the boy they like is sacrificing everything to her boyfriend so that she does not fall into the trap of a different girl and looks to get closer physically and mentally. Give the facts you think unbelievable girls think from now on but be a little more careful and comfortable with the above without confronting you

Even during an intensely passionate hookup, it’s normal for your mind to occasionally wander. Let us know how many of these random thoughts you can check off:

“Huh, well that is not what I expected.” All those myths about being able to decipher penis size by a guy’s feet or hands? All lies. Raise your hand if you’ve ever been completely caught off guard by what a man whipped out. Yeah, who hasn’t?

Leave a Reply

Your email address will not be published.