పీరియడ్స్ సమయంలో శృ*గార# చేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..!!

దాంపత్య జీవితంలో మరింత ఆనందంగా గడపటానికి దంపతులు కార్యంలో పాల్గొనటం వలన ఆనందంతో పాటు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి తోడ్పడుతుంది అని రుజువు అయ్యింది కూడా ఐతే మహిళల జీవితంలో వారి శరీరంలో పిరిఒద్స్ అనేవి సర్వ సాదారణం మరి ఇటువంటి సమయంలో దంపదులు కార్యంలో పాల్గొనవచ్చా? లేదా అనే అనుమానం చాల మందికి ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ పూర్తి వివరాలు దాని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇదేనా బత్తుల చూడకండి ఇది మానవజాతిలో అమ్మాయిలకు సర్వ సాదారణం

భార్య ఆ సమయంలో ఉన్నపుడు భర్తకు ఆ కోరిక కలగటం సాధారణమే ఐతే ఆమె ఆ సమయంలో నొప్పులవలన ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి నొప్పులు ఉన్న కూడా బయటకు చెప్పుకోలేరు భార్య ఈ విదంగా ఉన్న సమయంలో భర్త ఆమెను ఫోర్స్ చేయకుండా ఉండటమే చాలా మంచిది. ఆ సమయంలో భర్త భార్యతో కార్యంలో పాల్గొనటం వలన ఇంఫెక్షన్స్ సోకె ప్రమాదం చాల ఎక్కువగా ఉంటుంది అని వైద్యులు చెపుతున్నారు కూడా ఐతే ఈ సమయంలో కార్యంలో పాల్గొనవచ్చా లేదా అనేది దంపతుల ఇస్తా అహిస్తా లపైనే ఆధారపడి ఉంది

ఇంకా చెప్పాలి అంటే దంపతులు సేఫ్టీ వాడికూడా కార్యంలో పాల్గొనవచ్చు లేదు భార్యను ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అనుకుంటే ఈ సమయంలో దూరంగా ఉండటమే భార్య భర్త ఇద్దరికీ మంచిది. లేదు చేయాల్సిందే అని అనే వారు కూడా ఉంటారు వారు మాత్రం కచ్చితంగా సేఫ్టీ వాడాల్సిందే ఒకవేళ ఆలా వాడి చేసిన కూడా భార్యకు ఇబ్బందులు తప్పవు. నార్మల్ సమయంలోనే వారికి ఇష్టం లేకుండా చేస్తే ఇబ్బందిపడతారు అలాంటిది రుతు సమయంలో చేస్తే తనకు నరకం లాంటి నొప్పి మాత్రం తప్పదు

Although it has been proven that couples’ participation in work helps them to be happier and healthier so that they can live happily ever after in their married life. Many people doubt whether or not. Let us know the full details about it now. Do not look at the bats. It is very common for girls in mankind

It is normal for the husband to have that desire while the wife is at that time but she is embarrassed by the pain at that time so it is best that the husband does not force her while the wife is in this way so that she can not even say out that she is in pain. Doctors say that the risk of infections is higher if the husband is involved in work with the wife at the time, but whether or not he or she is involved in the activity at this time depends on the couple’s.

Leave a Reply