పెళ్లి అయిన ఆడవారు మీతో శృoగార0 చేయాలి అంటే ఏంచేస్తారో తెలుసా..?

మనం ఏదైనా ఫంక్షన్ కి వెళ్ళినపుడు లేదా ఏదైనా పార్టీస్ కి వెళ్లిన లేదా ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు పక్కన ఆంటీ నో అమ్మాయి కనపడినవారు పక్క ఉన్న అబ్బాయిని లవ్ చేస్తునట్టు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఐతే వారు నిజంగానే ఇష్టపడుతున్నారో లేదో ఎలా తెలుసుకోవటం, నిజంగానే ఎవరైనా అమ్మాయిలు ఇష్టపడితే ఎలాంటి సిగ్నల్ ఇస్తారో యిప్డుడు మనం ఈ పోస్ట్ ద్వారా తెలుసుకుందాం. మిమ్మల్ని ఆంటీ చూస్తుంది అనిపిస్తే కాసేపు మీరు ఉన్న ప్లేస్ మర్చి వేరే ప్లేస్ కి వెళ్ళండి. ఆలా 3-4 సార్లు మీ ప్లేస్ మార్చండి. అప్పటికి మిమ్మల్ని చూస్తహునారో లేదో మీకు కన్ఫర్మ్ అవుతుంది.

ఒకవేళ అదే పనిగా ఆంటీ మిమ్మల్నే చూస్తుంది అని కన్ఫర్మ్ అయితే మీకు లైన్ వేస్తున్నట్టు ఫీల్ అవ్వకుండా మీ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ కానీ హెయిర్ స్టైల్ కానీ లేదా ముఖ్యమయిన చోట్ల బెటన్ల లేదా జిప్పు పెట్టుకోవటం మరిచిపోయారు ఏమో గమనించుకోండి. ఇలాంటివి ఏమి లేకుండా తాను మిమ్మల్నే చూస్తుంది అంటే తనలో ఏమయినా టెన్షన్ ఉంది ఏమో గమనించండి. మిమ్మల్ని చూసి సిగ్గుపడటం లాటిది లేదా మీకు కొంచం దెగ్గరగా వస్తూ కళ్ళతో సంకేతాలు వేస్తుంటే కొంచం ఆలోచించాల్సిన విషయమే తాను మీ లైన్ లో ఉన్నట్టే అని.

మీరు ఎవరో తెలియకుండానే మీతో అదే పనిగా మాట్లాడటానికి ఇష్టపడుతుంటే మీరు హుందాగా మాట్లాడుతూ కొంచం సమయం తీసుకోండి. అది ప్రేమను లేదా సహజమయిన వ్యవహారంలో తేల్చుకోవటానికి. ఎందుకంటే తొందర పడితే అసలుకే ఎసరు వస్తుంది. అలానే మీకు వాటర్ లేదా మరేమయిన కావలి అన్నట్లు సిగ్నల్స్ పక్కవారికి చెప్పిన తాను గమనించి హెల్ప్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మిమ్మల్ని నిజంగానే ఇష్టపడుతుంటే మీ పేరు మతి మాటికీ పలుకుతూ ఉండొచ్చు. అవసరంలేకుండా మీవెంటే పడితే ఇలాటివి చేస్తారు.

When we go to any function or go to any parties or travel, those who see the aunty no girl next door will feel like they are loving the guy next door. So how do we know if they really like it or not, now we will find out through this post what kind of signal is given if someone really likes girls. If you find Aunty looking at you forget the place you are in for a while and go to another place. Change your place 3-4 times like that. By then it will be confirmed to you whether they will see you or not.

If you confirm that Aunty sees you as doing the same thing, notice what you forgot to put on your dressing style or hairstyle or buttons or zipper on important places without feeling like you are laying the line. Notice that he sees himself without anything like this which means there is some tension in him. It’s embarrassing to look at you, or if he’s coming a little closer to you and signaling with his eyes, the little thing to think about is that he’s in your line.

If you like to talk to yourself about something without knowing who you are, take some time to talk soberly. Whether it is love or a natural affair. Because if there is a problem, the original will come. It may also help to notice that the signals tell neighbors that you need water or something else. If you really like it, your name will be spelled out. Do the same thing if you fall for it unnecessarily.

That’s it. If you like our content, please share this post with your friends. Follow our website regularly as well as our Facebook page Friends.

అది అంది మేటర్ ఈ మా విషయం మీకు నచ్చితే ఈ పోస్ట్ మీ స్నేహితులతో షేర్ చేయండి. అలానే మా వెబ్ సైట్ ని రెగ్యులర్ గా ఫాలో చేయండి అలానే మా పేస్ బుక్ పేజీ ని కూడా ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్.