ఆడవారు నీలి వీడియోస్ ఎపుడు,ఎందులో,ఎన్నిసార్లు చూస్తారో తెలుసా?

ఇప్పటి వరకు నీలి వీడియోస్ అబ్బాయిలు మాత్రమే చూస్తారు అని అనుకున్నాం కానీ తాజా సర్వేలో మగవారి కంటే ఆడవారే ఎక్కువగా చూస్తారు అని తేలింది, కానీ వీరు ఎప్పుడు చూస్తారో తెలుసా? ఈ ఫుల్ స్టోరీ చదవండి తెలిసిపోతుంది. ఒక సైన్స్ మ్యాగజిన్ స్త్రీ పురుషులపై ఒక సర్వేను నిర్వహించింది ఈ సర్వేలో ఆశ్చర్యపోయే విషయాలను బయటపెట్టింది అది ఏమిటి అంటే స్త్రీ పురుషులలో ఎవరు ఎక్కువగా నీలి వీడియోస్ చూస్తారు అనే దానిపై సర్వే చేశారు. పెళ్లి కాకముందు 24% మంది మగవారు ఆ వీడియోస్ ను చూస్తే, పెళ్లి తరువాత మాత్రం 14% మంది మాత్రమే చూస్తారు అట .

కానీ ఆడవారు మాత్రం పెళ్ళికి ముందు 9% మంది అమ్మాయిలకు ఆ వీడియోస్ చూసే అలవాటు ఉంటె పెళ్లి అయినా తరువాత మాత్రం 28% మంది అమ్మాయిలు వీడియోలు చూస్తారు అని ఆ సర్వేలో తెలిసింది. పెళ్లి తరువాత మగవారిలో ఆర్పువస్తుంది అని, కుటుంబ విషయాలపై ఎక్కువ దృష్టిని సారించటంతో వారికి ఆ వీడియోల పై ఆసక్తి తగ్గుతుంది అని కానీ మహిళలకు మాత్రం పెళ్లి తరువాత ఆ ఆసక్తి పెరుగుతుంది అని ఆ సర్వేలో చెప్పారు. ఇప్పుడు తెలిసింది కదా అబ్బాయిలకంటే అమ్మాయిలలోనే కార్యం కోరికలు, కసి, వాంఛలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అని. కానీ వారు ఏ సమయాల్లో ఇలాంటివి చూస్తారు?

అదే సర్వే 1094 మంది అమ్మాయిలను మీరు అవి ఎపుడు చూస్తారు అని అడగగా వారు చెప్పిన సమాధానాలు వింటే షాక్ అవుతారు.. కొందరు అమ్మాయిలు తన బాయ్ ఫ్రెండ్ దూరంగా పనిలో ఉన్నప్పుడు చూస్తాము అని, మరి కొందరు మా ఆయన ఊరిలో లేనప్పుడు కోరిక తీర్చుకోవటానికి ఎవ్వరు లేనపుడు చూస్తాము అని మరి కొందరు ఆఫీస్ నుంచి వచ్చాక ఫ్రెష్గా స్నానం చేసి చూస్తాము అని ఆలా చూడటం వాళ్ళ వాళ్లకు చాల స్ట్రెస్ రిలీఫ్ వస్తుంది అని చెప్పారు. మరి కొందరు ఐతే మా అయన సరిగ్గా చేయనప్పుడు నా ఆ కోరిక తీరానపుడు చూస్తూ మేమె స్వయంగా చేసుకుని మాకు కావాల్సిన సుఖాన్ని పొందుతాము అని చెప్పారు

A science magazine has conducted a survey on men and women. This survey has revealed some surprising things. It is a survey on who among men and women mostly watch blue videos. While 24% of men watch those videos before marriage, only 14% watch them after marriage.

Until now we thought blue videos were only watched by boys but a recent survey showed that females watch more than males, but do you know when they watch? Read this full story to know.