భర్త ఉండి కూడా స్త్రీలు పరాయి మగాడితో ఎప్పుడు సంబంధం కోరుకుంటారో తెలుసా?

పెళ్లి అయ్యాక ఏ ఆడవారికన్నా భర్తే ప్రపంచం భర్త దెగ్గర ప్రశంసలు పొందటానికి మహిళలు దేనికైనా సిద్ధపడతారు. భర్తను అంతలా ప్రేమించా ఆడవారు అపుడు అపుడు పరాయి మగాడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంటారు. మరి వారికి అటువంటి ఆలోచనలు రావటానికి గల కారణాలు తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే ఇంతకు ఆడవారు ఆలా ఎందుకు చేస్తారో తెలుసుకుందాం. భర్త ఎక్కువరోజులు దూరంగా ఉన్నపుడు. ప్రస్తుతం ఎం చేయాలి అన్న డబ్బే ముఖ్యం ఒక కుటుంబాన్ని పోషించాలి అంటే కచ్చితంగా సంపాదన ఉండాలి.

అందులో భాగంగా కొందరు ఉద్యోగం కోసం బయట దేశాలకు కూడా వెలసి వస్తుంది ఆ సమయంలో భార్య ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటుంది. భార్య ఇంట్లో పెద్దలు కానీ పిల్లలు కానీ లేని సమయంలో కోరికలు ఎక్కువగా కలుగుతాయి. దాని కారణంగా పక్క మగాడిమీదకు వారి చూపు మళ్లుతుంది. కాబట్టి భర్తలు బయటకి వెళ్ళేటప్పుడు మీ భార్యను కూడా మీతో తీసుకు వెళితే మంచిది. అందరూ ఇలా ఉంటారు అని మేము చెప్పటం లేదు కానీ ఆడవారికి ఆలా ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇది మాత్రం కచ్చితం. వారు వేరే వారిని వద్దకు వెళ్తారా లేదా అనేది కచ్చితం కాదు.

భర్త తాగుబోతు తిరుగుబోతు అయినపుడు ఇటువంటి చేదు అలవాట్లు ఉంటె ఇంకా అంతే వారు ఎపుడు తాగి ఇంటికి వస్తారో తెలియదు. అసలు వస్తాడో లేదో కూడా తెలియదు, ఇంటి బాధ్యతలు పాటించుకోరు మరియు భార్యను కూడా అంత పట్టించుకోరు అలంటి సమయంలో ఆడవారు తమ కోరిక తీర్చుకోవటానికి ఒక మంచి మగాడిని వెతుకొని వారి చెంతకు చేరటానికి వెనుకాడరు. కానీ కొందరు మహిళలు మాత్రం సమాజానికి బయపడి ఏమి చేయలేక తమ భర్త ఎలా ఉన్నాకూడా వాడిని తప్పక భరిస్తారు.

భర్తతో సంతృప్తి చెందనప్పుడు కొందరు మహిళలు ప్రతి రోజు తమ భర్తతో కార్యం చేస్తున్నప్పటికీ వారికి సంతృప్తి అనేది ఉండదు. వారికి తమ భర్తతో పాటు ఇంకో మగవాడు ఉంటె బాగుండు అని అనిపిస్తుంది. కారణం వారికి కోరికలు ఎక్కువగా ఉండటమే కాబట్టి భర్తలు తమ భార్యల కోరికను పూర్తిగా తీర్చాలి అప్పుడే వారికి ఇటువంటి ఆలోచనలు రావు. ఎల్లప్పుడు మీతోనే సంతోషంగా ఉంటారు. ఒకవేళ మీరు తన కోరికను తీర్చలేకపోతే మాత్రం వారు కచ్చితంగా వేరే దమ్మున్న మగాడిని వెతుకోవటానికి అస్సలు వెనుకాడరు.

ఉమ్మడి కుటుంబాలు పాత రోజుల్లో చాల వరకు ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దానివల్ల భార్య భర్తలు ఏకాంతంగా కలుసుకోవాలి అంటే అస్సలు కుదిరేది కాదు. అటువంటి అప్పుడు స్త్రీ పరాయి మగవాడిని కోరుకుంటుంది.

The world of husbands more than any woman after marriage Women are ready for anything to gain praise from their husbands. Women who love their husbands so much then have an illicit affair with a foreign man. And it would be a shock if they knew the reasons for such ideas, so let’s find out why women do that. When the husband is away for most of the day. Right now the can of what M should do is to support a family which means there must definitely be earnings.

Part of it is that some people even travel abroad for a job while the wife is alone at home. Desires are most likely to occur when the wife has no adults or children in the home. As a result, their gaze shifts to the sidewalk. So it is better to take your wife with you when husbands go out. We are not saying that everyone is like this but it is certain that women feel that way. It is not certain whether they will go to someone else.

If the husband has such bitter habits when he is a drunken naughty man, he still does not know when they will come home drunk. I do not even know if the original will come, do not take care of the house responsibilities and do not even care about the wife at such a time women do not hesitate to find a good man to fulfill their desire to reach their throats. But some women are afraid of society and can’t do anything, they have to bear it no matter how their husband is.

Some women are not satisfied even though they are working with their husband every day when they are not satisfied with their husband. It would be nice for them to have another man with their husband. The reason is that they have high desires so husbands should fulfill their wives’ desire completely then they will not have such thoughts. Always be happy with yourself. If you do not find what you are looking for then just ask.

Joint Families In the old days most joint families were more numerous. That is why it is not possible for husbands and wives to meet in private. Such then the woman wants a foreign man.