స్త్రీని ఇక్కడ పట్టుకుంటే ఒక్క క్షణం కూడా ఆగలేరు..

ప్రపంచంలో ఏదైనా అర్ధం చేసుకోవచ్చు గాని ఆడవారి మనసును అర్ధం చేసుకోవటం చాలా కష్టం. అంతే కాదు చాలా మంది పురుషులకు తెలియని విషయం మరోక్కట్టి ఉంది అమ్మాయిలను ఎక్కడ ముట్టుకుంటే కార్యం కోరికలు రేగుతాయి అనే విషయం పై చాలా అధ్యయనాలు జరిగాయి. కొందరు దానిని జి అని పిలుస్తారు మరియు దానిపై రీసెర్చ్ కూడా చేసారు. మరికొందరు కార్యంలో స్త్రీని ఎక్కడ తాకితే రస స్పందన పొందుతుందో సర్వేలు కూడా నిర్వహించారు. తాజాగా ఇటువంటి సర్వే ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది

చాలా మంది పురుషులు స్త్రీలు మన తల్లితండ్రులు కార్యంగురించి చెప్పారు స్కూల్ కి వెళ్తే టీచర్ లు చెప్పరు ఇంకా మనకు దానిగురించి అవగాహల ఎలా వస్తుంది? కార్యం గురించి మనకున్న ప్రశాలు ఎవరిని అడిగి తెలుసుకోవాలి? అందుకే ఇకాలమం వారు దాని గురించి సరిఅయిన అవగాహలేక సరిగ్గా కార్యంలో ఉండే హాయిని మాజాని ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నారు లేనిపోని అపోహలకు గురి అవుతున్నారు.ప్రతి ఒక్కరు కార్యం మీద కొద్దిగా గ్యానమ్ పెంచుకోవటం మంచిది లేకపోతే లేనిపోని అపోహలు వచ్చి బాదపడాల్సివస్తుంది.

మగవారికి గాని లేదా ఆడవారికిగాని కొన్ని ప్రదేశాల్లో వాటికి సంబందించిన నాడులు ఉంటాయి వాటి అలా అలా మృదువుగా ముట్టుకుంటే చాలు ఆ నాడులు జువ్వుమని వారిలో కార్యం కోరికలను యిట్టె ప్రేరేపిస్తాయి.అమ్మాయిలకు మన అబ్బయిలలా కాదు వారికి మనలా జస్ట్ కార్యం చేస్తే సంపృప్తి పొందారు వారికి కార్యానికి ముందు ముద్దులు పెట్టి కాసేపుడు చిలిపిగా ఆడుకుని అప్పుడు కార్యం చేస్తేనే వారికి మజా కావున ఆ నాదులగురించిన విజ్ఞానం పరిజ్ఞానం ప్రతి ఒక్కరికి కచ్చితంగా ఉండాలి ముందుగా స్త్రీలలో వారిని కార్యానికి ప్రేరేపించే నాడులు ఎక్కడ ఉంటాయో తెలుసుకుందాం

వెంట్రుకలని అంటుకున్నాకూడా వారి కార్యం నాడులు ప్రేరేపితం అవుతాయి,ముక్కు, చెవులు కూడా వారిని చాలా ప్రేరేపిస్తాయి.చెవి దెగ్గర కమ్మలు పెట్టుకునే ప్రాంతం కూడా వారి ప్రేరేపమ్లో ముఖ్య భాగం.మీడ,పెదాలు. అమ్మాయిలు పురుషులని ఆకట్టుకుందాం అని మీద ఎక్కువగా చూపించటానికి లౌ నెక్ జాకెట్లు వేసుకుంటారు ఆలా అక్కడ కనిపించే ప్రాంతం మొత్తం కార్యం నాదులతో నిండిపోయి ఉంటుంది.బొద్దు నడుము తొడలు పాదాలు ఇక్కడ కూడా చాల కార్యం నాడులు ఉంటాయి కావున ఈ ప్రదేశాలు చాల ఇంపార్టెంట్ అమ్మాయి విషయంలో

అమ్మాయిలకు మాత్రమే కాదు అబ్బాయిలకు కూడా కార్యం నాడులు ఉంటాయి వారికి ఎక్కడ ఉంటాయో ఇపుడు తెలుసుకుందాం.నాలుక బుగ్గలు చెవులు,చేస్త ,బొడ్డు ఇంకా ముఖ్యంగా మన ప్రైవేట్ పార్ట్,అంటే ఏంటో తెలుసు కదా. ఆడవారికి దాని కింద ఉండే గోలి కాయలు అంటే చాల ఇష్టం వాటిని పట్టుకొని ఆడుకుంటూ ఉంటారు అక్కడ కూడా అనేకమైన కార్యం నాడులు ఉన్నాయి అసలు ఏంద్దుకు మనం కార్యం నాడుల గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే వాటిని ప్రేరేపిస్తేనే కార్యంలో అసలయిన మాజాని పొందగలము

A lot of men and women tell our parents about work. Teachers do not tell us when we go to school. Who should we ask questions about the work? That is why nowadays they are exposed to the myths that they do not have a proper understanding of it and are not able to enjoy the majesty of working properly. Men or women have nerves in some places that can be touched so gently that those nerves make them want to work. Girls are not like our boys.

They are satisfied if we just do the work. Kiss them before work and play with them for a while and then do the work. Knowledge of those nerves must be accurate for everyone First let’s find out where are the nerves in women that motivate them to work. Even when the hairs are attached, their working nerves are stimulated, and the nose and ears are also very stimulated. The earlobe area is also an important part of their stimulation.

Girls wear low neck jackets to show off more to impress men so that the entire visible area is covered with action nerves.

Not only girls but also boys have work nerves .Let’s find out where they are.Females like to hold and play with the marbles underneath it. There are also a number of functional nerves.