స్త్రీలు ఎప్పుడు పరాయి మగాణ్ణి కోరుకుంటారు .?

మన దేశంలో వివాహం అయినా మగవారు ఎక్కువగా వివాహరిత సంబందాలు పెట్టుకుంటారు ఇది ఎవ్వరు కాదు అణా లేని వాస్తవం ఇప్పటికి ఎం మన ప్రాంతంలో మనకు తెలియకుండా గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఇలాంటి వ్యవహారాలను చాల మంది కొనసాగిస్తున్నారు కానీ టెక్నాలజీ పుణ్యమా అని ఇలాంటి కొన్ని బట్టబయలు ఐపోతున్నాయి ఐతే అప్పట్లో ఇలాంటివి లేకుండా పురుషులకు బహుభార్యలతో అవకాశాలు ఉండేవి. ఒక మగాడు తనకు కావాల్సినంత మంది మహిళలను పెళ్లి చేసుకోవచ్చు

ఐతే అప్పట్లో మహిళలు మాత్రం కేవలం భర్తతో మాత్రమే తన కోరికలు తీర్చుకోవాలి అని నియమం ఉండేది ఐతే కాలానికి అనుగుణంగా పరిస్థితులు శరవేగంగా మారిపోయాయి. ఐతే ఇప్పుడు మహిళలు వారికి నచ్చిన వారితో సంబంధం పెట్టుకోవటం ఒక్క హక్కుల ఫీల్ అవుతున్నారు. కొత్తగా చేసిన సర్వేలో ఇలాంటి ఆశ్చర్యకరమైన వాస్తవాలు బయటపడ్డాయి అవిఎంతో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం

వివాహానికి ముందు చాలా మంది పురుషులు తమ భార్య గురించి ఇలా చెపుతున్నారు తమ భార్య పెళ్ళికి ముందు ఎలా ఉన్న కూడా పెళ్లి తరువాత ఒకేఒక సంబంధంలో ఉంటె చాలు అని అంటున్నారు. ఐతే కొత్తలో అన్ని బాగానే ఉంటాయి పెళ్లయిన కొంత కాలం తరువాత అమ్మాయిలు వేరే పురుషుడిపై వ్యామోహం పెంచుకుంటున్నారో లేదో తెలుసుకోవాలి

ఎందుకంటే ప్రస్తుతం సమాజంలో స్త్రీ పురుష సంబంధాలు చాల కీళ్ష్టంగా మారాయి. వివాహరిత సంబంధం నేరం కాదు గత ఏడాదే సుప్రీమ్ కోర్ట్ కూడా వివాహరిత సంబంధం నేరం కాదు అని చెప్పింది అంతే కాకుండా భారత చట్టములోని సెక్షన్ 497 IPC. ఒక వయసు వచ్చిన మగాడు కూడా తనకు కావాల్సిన అమ్మాయితో గ్యాక్తిగత సంబంధాలు పెట్టుకోవచ్చు

ప్రతి అమ్మాయి తాను పెళ్ళిచేసుకుని అబ్బాయి గురించి కొన్ని కళలు కంటుంది తన భర్త ఆమెతో ఎలా వ్యవహరించాలి అని ఎన్నిఎన్నో వూహించుకుంటుంది ఐతే ఇందుకు విరుద్ధంగా పురుషుడు ప్రవర్తిస్తే అప్పుడుఈ వారికి ఇతర సంబందాలను వెతుకునేందుకు దారి తీస్తుంది

In our country, men are more likely to have marital relationships even if they are married. The fact that there is no such thing is still unknown in our area. A man can marry as many women as he wants. At that time it was the rule that a woman should fulfill her desires only with her husband but over time the situation changed rapidly. But now women are feeling the only right to be in a relationship with someone they like. A new survey has revealed similar surprising facts

Before marriage many men say this about their wife saying that it is enough for their wife to be in a single relationship after marriage even if it is before marriage. So all is well in the new.

Because in today’s society gender relations have become very difficult. Marriage is not a crime The Supreme Court last year also ruled that marriage was not a crime under Section 497 IPC of the Indian Penal Code. An adult man can also have a personal relationship with the girl he wants

Leave a Reply

Your email address will not be published.